Show simple item record

dc.contributor.authorAhıskalıoğlu, Ali
dc.contributor.authorYayık, Ahmet Murat
dc.contributor.authorEkinci, Mürsel
dc.contributor.authorGölboyu, Birzat Emre
dc.contributor.authorErgüney, Özlem Dilara
dc.contributor.authorÇelikkaya, Mehmet Emin
dc.contributor.authorOral Ahıskalıoğlu, Elif
dc.contributor.authorKarakaya, Muhammet Ahmet
dc.contributor.authorFırıncı, Binali
dc.contributor.authorAlıcı, Hacı Ahmet
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:57:08Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:57:08Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAhıskalıoğlu, A., Yayık, A. M., Ekinci, M., Gölboyu, B. E., Ergüney, Ö. D., Çelikkaya, M. E. … Alıcı, H. A. (2017). Pediyatrik inguinal herni tamirinde ultrasonografi eşliğinde yapılan transversus abdominis plan bloğu ile yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7(3), 203-208. https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.203en_US
dc.identifier.issn2146-2372
dc.identifier.issn1309-9566
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2907
dc.descriptionWOS: 000418201400006en_US
dc.description.abstractAmaç: Transversus abdominis plan (TAP) blokun postoperatif analjezik etkinliği abdominal cerrahi geçirecek olan hastalarda tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, inguinal herni tamiri yapılan pediyatrik hastalarda ultrasound eşliğinde yapılan TAP blok ile yara yeri infiltrasyonunun analjezik etkinliğini karşılaştırmaktır. Yöntem: Etik onam alındıktan sonra 3-8 yaş arası, tek taraflı inguinal herni onarımı yapılacak olan 60 hasta randomize olarak TAP blok (Grup TAP, n=30) veya yara yeri infiltrasyonu (Grup infiltrasyon, n=30) olarak iki gruba ayrıldı. TAPB grubuna ultrason eşliğinde 0,5 ml/kg olacak şekilde %0,25’lik bupivakain, Grup C’ye ise 0,5 ml/kg olacak şekilde 0,25’lik bupivakain cerrahi öncesi uygulandı. Ağrı skorları (Wong-Baker Yüz Skalası), aile memnuniyeti, blok komplikasyonları ve ek analjezik gereksinimi kaydedildi. Bulgular: İnfiltrasyon grubu ile karşılaştırıldığında, ilk 12 saatteki ağrı skorları TAPB grubunda istatistiksel olarak daha düşüktü (p<0,05). Ek analjezik gereksinimi TAPB grubunda, infiltrasyon grubuna göre istatistiksel olarak daha düşüktü (10/30 vs 18/30 sırasıyla, p=0,038). Aile memnuniyeti TAPB grubunda, Grup infiltrasyona göre istatistiksel olarak daha fazlaydı (p<0,001). Sonuç: TAP bloğun postoperatif analjezik etkinliği tartışmalı olmasına rağmen, pediyatrik inguinal herni tamirinde ultrason eşliğinde uygulanan TAP blok yara yeri infiltrasyonuna göre ağrı skorlarını anlamlı derecede azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: Postoperative analgesic effect of transversus abdominis plane (TAP) block in patients undergoing abdominal surgery has been debatable. The aim of this study was to compare the analgesic effect of ultrasound guided TAP block and wound infiltration in pediatric patients undergoing inguinal herniorrhaphy. Methods: After ethical board approval, 60 children between 3 and 8 years of age undergoing unilateral inguinal hernia repair were randomized to TAP block (Group TAP, n=30) or to wound infiltration (Group infiltration, n=30). Group TAPB received ultrasound-guided TAP block with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg and Group C received wound infiltration with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg before surgery. Pain scores (Wong-Baker Faces), parental satisfication, block complications and additional analgesia requirements were recorded. Results: Compared with the infiltration group, the pain scores were statistically lower in the TAPB group during the first 12 hours (p<0.05). The additional analgesia requirement was statistically lower in the TAPB group than Group infiltration group (10/30 vs 18/30 respectively, p=0.038). Parental satisfaction was statistically higher in the Group TAPB than Group infiltration (p<0.001). Conclusion: Despite the postoperative effect of TAP block is debatable; ultrasound-guided TAP block reduces postoperative pain after pediatric inguinal hernia repair compared to wound infiltration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.subjectTransversus Abdominis Plane Blocken_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectTransversus Abdominis Plan Blokuen_US
dc.subjectİnguinal Hernien_US
dc.subjectPostoperatif Analjezien_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.subjectTransversus Abdominis Plane Blocken_US
dc.subjectInguinal Herniaen_US
dc.subjectPostoperative Analgesiaen_US
dc.titlePediyatrik inguinal herni tamirinde ultrasonografi eşliğinde yapılan transversus abdominis plan bloğu ile yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Randomize klinik çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe comparison of ultrasonography-guided transversus abdominis plane block and wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Randomized clinical studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5580-5960en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.endpage208en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/buchd.2017.203en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record