Show simple item record

dc.contributor.authorBahçeci, Semiha
dc.contributor.authorNacaroğlu, Hikmet Tekin
dc.contributor.authorArı, Hatice Feray
dc.contributor.authorKaraman, Sait
dc.contributor.authorKarkıner, Canan Şule
dc.contributor.authorToprak Kanık, Esra
dc.contributor.authorCan, Demet
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:57:08Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:57:08Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBahçeci, S., Nacaroğlu, H. T., Arı, H. F., Karaman, S., Karkıner, C. Ş., Toprak Kanık, E. ve Can, D. (2017). Yumurta allerjisi olan olgularda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılaması öncesi aşı ile deri prick testi gerekli mi? Aşı güvenle yapılabilir mi? İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7(2), 129-132. https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.129en_US
dc.identifier.issn2146-2372
dc.identifier.issn1309-9566
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/buchd.2017.129
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2906
dc.descriptionWOS: 000418200900008en_US
dc.description.abstractAmaç: İçerisinde yumurta proteini bulunan kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının (KKK) yumurta alerjisi olan hastalarda doğrudan uygulanması önerilmesine karşın literatürde aşı uygulaması sırasında anaflaksi gözlenen olguların bulunması nedeniyle bu konu hem hekim hem de ailelerde sıkıntılara neden olmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde yumurta alerjisi nedeniyle izlenen, KKK aşı uygulanmış hastalarda aşı sonrası reaksiyon sıklığının ve aşı uygulaması öncesi aşı ile deri prick test uygulamasının gerekliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Retrospektif kesitsel çalışmamızda Eylül 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında yumurta alerjisi tanısı ile izlenip, KKK aşısı uygulanmış olan 82 hasta değerlendirildi. Bulgular: Tanı anında yaş ortalaması 8,34±7,1ay olan 82 hastanın %37,8'i (n=31) kız idi. Tanısal dağılımına göre hastalar değerlendirildiğinde, %68,3'ü (n=56) atopik dermatit, %8,5'i (n=7) ürtiker/anjioödem, %18,3'ü (n=15) reaktif havayolu hastalığı, %4,9'u (n=4) anafilaksi olarak değerlendirilmişti. KKK aşı uygulaması öncesi %21'ine (n=17) aşı ile deri prick test uygulanmıştı. Anafilaksi tanısı ile izlenen 2 olgu dışında aşı tam doz yapılmış olup, olguların hiçbirinde KKK aşısı uygulaması sonrasında reaksiyon gözlenmemişti. Sonuç: Yumurta alerjili hastalarda KKK aşısı sonrası herhangi bir reaksiyon gözlenmemiştir. Bu hastalarda diğer sağlıklı çocuklardan farklı reaksiyonlar gözlemediğimiz için KKK aşısının diğer aşıların yapıldığı merkezlerde, aşı ile teste ve bölünmüş dozlara gerek kalmadan uygulanmasında sakınca olmadığını düşünüyoruz.en_US
dc.description.abstractObjective: Measles-mumps-rubella vaccine which contains egg protein is considered as a potential allergen in children with egg allergy and although administration of the vaccine without any evaluation in egg allergic patients is suggested, due to the presence of reported cases of anaphylaxis during vaccination in the literature this issue causes distress to both families and doctors. In this study the frequency of reactions observed after MMR vaccination and the necessity of skin prick test in the patients followed up with egg allergy in our clinic were evaluated. Methods: In our study, 82 patients followed up with the diagnosis of egg allergy diagnosis and administered MMR vaccine between September 2013 and May 2015 were included in retrospective cross-sectional study. Results: The average age was 8.34 +/- 7.1 months, and 37.8% (n=31) of the cases were female. According to their diagnostic distribution, the patients had atopic dermatitis (n=56; 68.3%) had, urticaria/angioedema (n=7; 8.5%), reactive airway disease (n=15; 18.3%), and anaphylaxis (n=9; 4.9%). Skin prick test was administered to 17 (21%) patients before MMR vaccination. A whole dose of vaccine was administered to all cases except in two cases with the diagnosis of anaphylaxis. There was no reaction observed after MMR vaccination in any of the cases. Conclusion: Any reaction was not observed in any of egg allergy cases after MMR vaccination. Since we didn't observe any reaction in these patients different from that seen in other healthy children, we think that there is no containdication for administering MMR vaccines at the centers in which the other vaccines were done, without any need to administer MMR vaccine with prick test or in divided doses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeri Prick Testen_US
dc.subjectKızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısıen_US
dc.subjectYumurta Alerjisien_US
dc.subjectEgg Allergyen_US
dc.subjectMeasles-Rubella-Mumps Vaccineen_US
dc.subjectSkin Prick Testen_US
dc.titleYumurta allerjisi olan olgularda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılaması öncesi aşı ile deri prick testi gerekli mi? Aşı güvenle yapılabilir mi?en_US
dc.title.alternativeMeasles-rubella-mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1333-2648en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/buchd.2017.129en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record