Show simple item record

dc.contributor.authorTopal, Sevgi
dc.contributor.authorBahçeci, Semiha
dc.contributor.authorKaraman, Sait
dc.contributor.authorNacaroğlu, Hikmet Tekin
dc.contributor.authorKarkıner, Canan Sule
dc.contributor.authorCan, Demet
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:57:07Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:57:07Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTopal, S., Bahçeci, S., Karaman, S., Nacaroğlu, H. T., Karkıner, C. S. ve Can, D. (2018). A rare cause of anaphylaxis: Cold exposure. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 8(1), 72-74. https://dx.doi.org/10.5222/buchd.2018.072en_US
dc.identifier.issn2146-2372
dc.identifier.issn1309-9566
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/buchd.2018.072
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2905
dc.descriptionWOS: 000430370600012en_US
dc.description.abstractFiziksel ürtikerin bir formu olan soğuk ürtikeri, cildin soğuk ile teması sonrası mast hücrelerinden histamin ve diğer proinflamatuvar mediatörlerin salınımı ile oluşmaktadır (1). Tüm fiziksel ürtikerler arasında soğuk ürtikeri semptomatik dermografizmden sonra ikinci sıklıktadır (2,3). Soğuğa maruziyet histamin ve diğer proinflamatuvar mediyatörlerin salınımı ile ürtiker ve/veya anjioödem gelişimine neden olabilmektedir (2,4). Tipik olarak soğuk hava, soğuk sıvı ve nesneler ile temas sonrası dakikalar içinde semptomlar ortaya çıkmaktadır. Semptomların ortaya çıkması 2 saate kadar uzayabilir (3). Deri temas yüzeyi daha geniş olduğunda (soğuk suda yüzme vb.) jeneralize ürtiker, dispne, taşikardi, hipotansiyon, bilinç kaybı gibi yaşamı tehdit edebilen sistemik reaksiyonlar gelişebilmektedir (4). Genellikle yalnızca deriyle temas eden bölgede bulgu verir. Semptomların ortalama süresi 4,8-7,9 yıl arasında değişmektedir (3). Soğuk ürtiker sıklığı yaklaşık %0,05 olarak tahmin edilmektedir (3,5). Fiziksel ürtiker çeşitleri içindeki oranı coğrafik özelliklere bağlı olarak değişebilmekte ve sıklığı %5,2 - %33,8 arasındadır (5). Çocuklarda soğuk ile tetiklenen anaflaksi ise çok nadirdir ve literatürde olgu sunumu şeklinde yer almaktadır. Aşağıda soğuk su ile anaflaksi gözlenen iki çocuk olgu sunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnafilaksien_US
dc.subjectSoğuk Maruziyetien_US
dc.subjectAnaphylaxisen_US
dc.subjectCold Exposureen_US
dc.titleNadir bir anafilaksi nedeni: Soğuk maruziyetien_US
dc.title.alternativeA rare cause of anaphylaxis: Cold exposureen_US
dc.typeletteren_US
dc.relation.journalİzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1333-2648en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.5222/buchd.2018.072en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record