Now showing items 1-2 of 2

  • İdari işlemlerde amaç unsuru ve hukuka aykırılık halleri 

   Bilici, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İdare, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken çeşitli hukuksal işlem ve eylemlerde bulunur. İdarenin işlem ve eylemleri, idare adına, yasal sınırlar içinde, kamu görevlileri eliyle yerine getirilir. Hukuk ...
  • İdari yargıda iptal davası açma süresi 

   Özçal, Ekrem Rıza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Demokratik hukuk devletinin gereği olarak ülkemizde idarenin eylemlerine ve kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bireyler ve kurumlar, hak arama hürriyetleri kapsamında belli bir süre içerisinde idareye karşı dava açma ...