Recent Submissions

 • Özel hastanelerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi 

  Seçkin, Sinan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  1982 Anayasasında sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sağlık kuruluşları tarafından sunulması öngörülmüştür. Bunun yanında Devletin sağlık hizmetlerini düzenleme, planlama ve denetleme işlevlerine vurgu yapılmıştır. Sağlıkta ...
 • Hobbesyen anlayışın post-moderniteye mirası: Güvenlik devleti 

  Bayra, Adem Ersin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Güvenlik herhangi bir tehdit veya tehlikeden uzak halde bulunma durumunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu bakımdan güvenlik kişilerin emniyet içinde bulunduğu bir hali nitelendirmektedir. Ancak güvenlik sürekli ...
 • Elektrik üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi 

  Samuray, Figen (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  T.C. Anayasası'nda 1999 senesinde yapılan değişiklikle birlikte enerji ile alakalı kamu hizmetlerinin bir kısmının özel hukuk sözleşmeleriyle özel hukuk kişilerine devrine imkân sağlanmıştır. Bununla beraber, hem kamu hem ...