Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye sağlık sistemi verimliliğinin incelenmesi 

      Özçelik, Mail (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Son yıllarda sağlık harcamalarına ayrılan payın hızla artması ve ülkelerin eldeki sınırlı kaynakları verimli bir şekilde kullanma çabaları, sağlık sektöründe makro düzeydeki verimlilik çalışmalarını hızlandıran en önemli ...