Show simple item record

dc.contributor.authorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorOymakçıer Evgin, Kübra
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:38Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:38Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationOkumuş, F. ve Oymakçıer Evgin, K. (2018). Opinions of Turkish maternity care providers in different provinces on women's preferences for mode of delivery. Cukurova Medical Journal, 43(4), 967-974. https://dx.doi.org/10.17826/cumj.337687en_US
dc.identifier.issn2602-3032
dc.identifier.issn2602-3040
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17826/cumj.337687
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2255
dc.descriptionWOS: 000437951900027en_US
dc.description.abstractPurpose: The study aims to find out the opinions of physicians, midwives and trainees working in the different regions of Turkey on women's mode of delivery preferences. Materials and Methods: This descriptive study was conducted between January-March 2016 with maternity care providers (MCPs) who had worked in Adana and Siirt for at least six months. The study sample was selected using the cluster-sampling method. The data were collected from 320 MCPs with semi-structured interview form. Results: The study showed that according to the MCPs, women preferred caesarean section (CS) due to their concerns about health care providers behaviors during birth, requests for birth time planning and their suggestion from the physician or suggestions from other women. The MCPs expressed that women's preference of vaginal delivery (VD) was affected by physician suggestions and from the opinion that the natural way of giving birth was healthier for their babies and it is traditional attitudes. The MCPs in Siirt stated more often that women preferred VD due to their traditional attitudes, comparing to the MCPs in Adana. Conclusion: This study has strengthened the opinion that physicians play a key role in women's delivery mode preferences. It is intriguing that in Siirt, where the rate of CS is lower than the average rate in Turkey, women commonly preferred VD due to their traditions attitudes.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan hekim, ebe ve stajyerlerin kadınların doğum şekli tercihlerine ilişkin görüşlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında Adana ve Siirt'te en az altı ay kadın doğum alanında çalışmış sağlık çalışanları ile gerçekleştirildi. Çalışma örneği, küme örnekleme yöntemi kullanılarak seçildi. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 320 sağlık çalışanından toplandı.. Bulgular: Sağlık çalışanlarının görüşlerine göre; doğumda sağlık çalışanlarının davranışlarına yönelik endişeler, doğum zamanını planlama isteği, doktor önerilerii veya diğer kadınlar tavsiyeleri kadınların sezaryen tercihine neden olmaktadır. Sağlık çalışanları, hekim tavsiyesinin kadınların vaginal doğum tercihini etkilediği görüşündedir. Kadınların doğumun doğal yolunun vaginal doğum olduğu, vaginal doğumun bebekleri için daha sağlıklı olduğu düşünmeleri ve geleneksel tutumlar nedeniyle vaginal doğum tercih ettiklerini düşünmektedirler. Siirt’te çalışan sağlık çalışanlarına göre kadınların geleneksel tutumlarından dolayı vaginal doğum tercih etmeleri Adana’da çalışan sağlık çalışanlarına göre daha belirgindi. Sonuç: Bu çalışma, hekimlerin kadınların doğum yöntemi tercihlerinde önemli bir rol oynadıkları görüşünü güçlendirmiştir. Türkiye'de sezaryen oranı ortalamasının altında olan Siirt ilinde, geleneksel tutumlar nedeniyle kadınlar daha çok vaginal doğum tercih etmektedirler.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCukurova University Faculty of Medicineen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectC- Section on Maternal Requesten_US
dc.subjectVaginal Deliveryen_US
dc.subjectMaternity Care Providersen_US
dc.subjectİsteğe Bağlı Sezaryenen_US
dc.subjectVaginal Doğumen_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.titleOpinions of Turkish maternity care providers in different provinces on women's preferences for mode of deliveryen_US
dc.title.alternativeFarklı illerdeki sağlık çalışanlarının kadınların doğum şekli tercihlerine ilişkin görüşlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofCukurova Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1855-9190en_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage967en_US
dc.identifier.endpage974en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17826/cumj.337687en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record