Show simple item record

dc.contributor.authorErtan, Gülhan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:37Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationErtan, G. (2018). Hemofilik artropatinin direk grafi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal, 43(Supplement: 1), 49-55. https://dx.doi.org/10.17826/cumj.392529en_US
dc.identifier.issn2602-3032
dc.identifier.issn2602-3040
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17826/cumj.392529
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2252
dc.descriptionWOS: 000445937400008en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada hemofilik artropatinin radyolojik değerlendirilmesind, direkt grafi ve manyetik rezonans görüntülemesi karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam 23 erkek hemofili A hastasında, 109 eklemde hemofilik artropatinin direkt grafi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları kıyaslandı. İki yöntem uyumu kappa istatistiği ile değerlendirildi. Bulgular: Manyetik rezonans görüntülemede efüzyon 17, hemartroz 48, kartilaj kaybı 29, osteonekroz 30, kopmuş parça 3 eklemde izlendi. Direkt grafileri normaldi. Direkt grafide osteoporoz 16, epifizyal genişleme 16, subkondral yüzey düzensizliği 30, eklem aralıklarında daralma 28, eklem ilişki bozukluğu 2, eklem deformitesi 7 eklemde izlenirken, manyetik rezonans görüntülemeleri normaldi. Direkt grafide erozyon olan 3 eklemde, manyetik rezonans görüntüleme negatifti. Direkt grafi ile manyetik rezonans görüntüleme arasında erozyon ve sinovyal hipertrofi değerlendirmesinde zayıf, subkondral kist için orta düzeyde uyum vardı. Sonuç: Hemofili hastalarında manyetik rezonans görüntüleme, eklem içi efüzyon/hemartrozu, sinovyal hipertrofiyi, kartilaj kaybını, erozyon/subkondral kistleri, osteonekrozu ve kopmuş parçayı değerlendirmede direkt grafi’ye bariz üstündür. Manyetik rezonans görüntülemenin özellikle sinovyal hipertrofi ve hemartrozu saptamadaki duyarlılığı, profilaksi yapılacak hastaları belirlemede ve sinovektomi kararı almada kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this was to compare direct radiography and magnetic resonance imaging in analysis of hemophilic arthropathy. Materials and Methods: The direct radiography and magnetic resonance imaging findings of hemophilic arthropathy were compared in 109 joints of 23 male hemophilia patients. Kappa statistic was used to analyze the agreement between the methods. Results: Magnetic resonance imaging revealed effusion in 17 joints, hemosiderin-hemarthrosis in 48, cartilage loss in 29, osteonecrosis in 30, and detached fragment in 3, while direct radiography was negative. Direct radiography revealed osteoporosis in 16 joints, epiphysial growth in 16, subchondral surface irregularity in 30, narrowing in joint spaces in 28, joint related failure in 2, and joint deformity in 7, while magnetic resonance imaging was negative. Magnetic resonance imaging was negative in 3 joints where direct radiography found erosion. Between direct radiography and magnetic resonance imaging, there was aweak agreement in analysis of erosion, moderate agreement in subchondral cyst analysis, and weak agreement in synovial hypertrophy analysis. Conclusion: Magnetic resonance imaging is obviously superior than direct radiography in evaluating in-joint effusion, hemosiderin-hemarthrosis, synovial hypertrophy, erosion, subchondral cysts, cartilage loss, osteonecrosis and detached fragment of hemophilia patients. The sensitivity of MRI in evaluating synovial hyperthrophy and hemarthrosis makes it preffered imaging modality for the selection of patients who are candidate for prophylactic theraphy and for the decision of synoviectomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemofilik Artropatien_US
dc.subjectManyetik Rezonans Görüntülemeen_US
dc.subjectDirekt Grafien_US
dc.subjectSinovyal Hipertrofien_US
dc.subjectHemophilic Arthropathyen_US
dc.subjectMagnetic Resonance Imagingen_US
dc.subjectDirect Radiographyen_US
dc.subjectSynovial Hypertrophyen_US
dc.titleHemofilik artropatinin direk grafi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of hemophilic arthropathy with direct radiography and magnetic resonance imagingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0742-1305en_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issueSupplement: 1en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17826/cumj.392529en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record