Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükuslu, Nihal
dc.contributor.authorErdoğdu Eroz, Seda
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:11Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:11Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationBüyükuslu, N. ve Erdoğdu Eroz, S. (2015). Poliaminler ve kanser; Kanserli hastaların beslenmesinde poliaminlerin rolleri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 123-128. https://dx.doi.org/10.5455/musbed.20150313041849en_US
dc.identifier.issn2459-1459
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5455/musbed.20150313041849
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2168
dc.descriptionWOS: 000435265800006en_US
dc.description.abstractPoliaminler (putresin, spermidin ve spermin) tüm canlılarda bulunan bazik moleküllerdir. Hücre büyümesi, farklılaşması, DNA, RNA ve protein sentezinden sorumludurlar. Hücrelerde endojen olarak üretildikleri gibi diyet yoluyla ekzojen olarak da alınırlar. Kanserli dokularda, poliamin sentezinden sorumlu enzimlerin aktiviteleri artar, buna bağlı olarak poliamin sentezinde de artış görülür. Dolayısıyla kanser hastalarının kan ve idrarında poliamin seviyesi yüksektir. Düşük poliamin içerikli diyetlerin kanser hastalarının yaşam kalite ve sürelerini olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bu derlemenin amacı, poliaminlerin kanser oluşumundaki rolleri ve düşük poliamin içeren diyetle beslenmenin, hastalığın gelişimi ve kanserli hastaların yaşam kaliteleri üzerine etkilerini anlatmak, şimdiye kadar yapılan çalışmaları özetlemektir.en_US
dc.description.abstractPolyamines (putrescine, spermidine and spermine) are basic compounds that are found in all living systems. They are responsible for cell proliferation and differentiation, DNA, RNA and protein synthesis. In addition to the endogenous synthesis of polyamines inside the cell, exogenous intake is also possible. The activity of enzymes that are involved in polyamine synthesis increases in cancer tissues, and consequently the level of polyamines rise. Therefore, polyamine concentrations in serum and urine of cancer patients are found in high levels. Reducing polyamine dietary intake has been shown to be beneficial on the quality of life in cancer patients. The aim of this review is to explain the functions of polyamines in cancer and the importance of low dietary intake of polyamines on cancer development and the treatment of patients and to summarize the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPoliaminen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectPutresinen_US
dc.subjectSpermidinen_US
dc.subjectSperminen_US
dc.subjectPolyamineen_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectPutrescineen_US
dc.subjectSpermidineen_US
dc.titlePoliaminler ve kanser; Kanserli hastaların beslenmesinde poliaminlerin rollerien_US
dc.title.alternativePolyamines and cancer; The role of diet polyamines in patients with canceren_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.5455/musbed.20150313041849en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record