Show simple item record

dc.contributor.authorBaskın, Yasemin
dc.contributor.authorYiğitbaşı, Türkan
dc.contributor.authorBüyükuslu, Nihal
dc.contributor.authorÇalıbaşı Koçal, Gizem
dc.contributor.authorÜstüner, Füsun
dc.contributor.authorArslan, Banu
dc.contributor.authorEllidokuz, Hülya
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:10Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBaskın, Y., Yiğitbaşı, T., Büyükuslu, N., Çalıbaşı Koçal, G., Üstüner, F., Arslan, B. ve Ellidokuz, H. (2018). Serum amylase levels can predict hospitalization and operation rates. Clinical and Experimental Health Sciences, 8(1), 44-49. https://dx.doi.org/10.5152/clinexphealthsci.2017.405en_US
dc.identifier.issn2459-1459
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5152/clinexphealthsci.2017.405
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2164
dc.descriptionWOS: 000432828600007en_US
dc.description.abstractObjective:The levels of serum amylase is an indicator of several diseases. Therefore, a routine amylase test is frequently requested in hospital emergency admissions. This research aims to evaluate the hospitalization and surgery rates of patients with high amylase levels. Methods: A retrospective clinical study was performed on 64,909 patients aged 53.30 +/- 19.45 years who had a serum amylase test at hospital admission in the emergency ward between 2011 and 2015. Age, gender, serum amylase levels, diagnosis, hospitalization, and surgery status of the patients were obtained from the electronic medical records. The diseases were classified into seven groups according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems codes.The patients were divided into three groups with respect to amylase levels- group 1 (<125 U/L), group 2 (125-375 U/L), and group 3 (>376 U/L).The results were statistically analyzed using the SPSS commercial tool package version 21.0.The x2 test and Fisher's exact probability test were adapted for categorical variables, while Student's t-test was performed for the unpaired data of continuous variables. Results:The hospitalization rate increased 2.4-fold and 4.7-fold and the surgery rate increased 1.6-fold and 1.4-fold in group 2 and group 3 compared to group 1, respectively. The hospitalization rate of the patients (N=571) in group 3 was 59.4%. Among them, only 93 patients were diagnosed with acute pancreatitis. Conclusion: Elevated serum amylase levels can predict hospitalization and surgery status.en_US
dc.description.abstractAmaç: Serum amilaz düzeyi birçok hastalığın göstergesidir. Bu yüzden, rutin amilaz testi hastaneye acil başvurularda sıklıkla istenmektedir. Bu araştırmanın amacı, yüksek amilaz düzeyine sahip hastalarda hastaneye yatış durumu ve cerrahi riskleri değerlendirmektir. Yöntemler: Acil serviste serum amilaz testi yapılmış, 53,30±19,45 yaşında 64909 hasta ile retrospektif klinik çalışma yapıldı. Yaş, cinsiyet, serum amilaz miktarı düzeyi, tanı, hastaların hastaneye yatış ve operasyonel durumlarına ait bilgiler tıbbi kayıtlar (Probel, Hastane İşletim Sistemi) kullanılarak elde edildi. Hastalıklar, ICD 10 kodlarına göre yedi grupta sınıflandırıldı. Serum amilaz düzeyleri amilaz konsantrasyonlarına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1 (< 125 U/L), Grup 2 (125-375 U/L) and Grup 3 (> 376 U/L). Sonuçlar istatistiksel olarak SPSS ticari paket programı (versiyon 21,0) kullanılarak analiz edildi. Kategorik değişkenler için χ2 ve Fisher kesin olasılık testi; sürekli değişkenlerin eşleştirilmemiş verileri için ise Student t testi kullanıldı. Bulgular: Hastaneye yatış ve ameliyat oranlarının Grup 2 ve Grup 3’te Grup 1’e göre sırasıyla 2,4 ve 4,7 ve 1,6 ve 1,4 arttığı saptandı. Amilaz değeri 376 U/L üzerinde olan hastaların (N=571) hastaneye yatış oranları %59,4 idi. Bu hastalardan yalnızca 93’ünde akut pankreas iltihabı vardı. Sonuç: Yüksek serum amilaz düzeyi hastaneye yatış ve ameliyatı öngörmede kullanılan parametrelerden biri olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAves Press Ltden_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmylaseen_US
dc.subjectMedical Hospitalizationen_US
dc.subjectGeneral Surgeryen_US
dc.subjectHospital Admission Testen_US
dc.subjectAmilazen_US
dc.subjectHastaneye Yatışen_US
dc.subjectGenel Cerrahien_US
dc.subjectHastaneye Kabul Testen_US
dc.titleSerum amylase levels can predict hospitalization and operation ratesen_US
dc.title.alternativeSerum amilaz aktivitesi, hastaneye yatış ve operasyon oranlarını öngörebiliren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofClinical and Experimental Health Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0675-1839en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage44en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5152/clinexphealthsci.2017.405en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record