Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Time-of-day dependent neuronal injury after ischemic stroke: Implication of circadian clock transcriptional factor bmal1 and survival kinase akt

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.