Show simple item record

dc.contributor.authorÜstüner, Pelin
dc.contributor.authorBalevi, Ali
dc.contributor.authorÖzdemir, Mustafa
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:50:32Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:50:32Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÜstüner, P., Balevi, A. ve Özdemir, M. (2018). The comparison of the efficacy and safety of q-switched potassium titanyl phosphate laser and long-pulsed neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser in the treatment of erythematotelangiectatic and papulopustular rosacea. Turkish Journal of Dermatology, 12(2), 90-95. https://dx.doi.org/10.4274/tdd.3535en_US
dc.identifier.issn1307-7635
dc.identifier.issn1308-5255
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tdd.3535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2010
dc.descriptionWOS: 000437821200004en_US
dc.description.abstractObjective: The best laser for patients with erythematotelangiectatic rosacea is still a controversial topic. The efficacy and safety of Q-switched potassium titanyl phosphate (KTP) and long-pulsed neodymium-doped yttrium aluminum garnet (lpNd:YAG) lasers were compared in the treatment of erythematotelangiectatic and papulopustular rosacea. Methods: Thirty patients aged 16-70 years who had multiple telangiectasias on both sides of the face and a diagnosis of stage 1-2 rosacea were included in a split-face, double-blinded, randomized clinical trial. Lasers were applied to two different sides of the face for four sessions at one-month intervals. The number of papules and pustules were investigated before treatment and at each visit. The erythematotelangiectatic rosacea severity scores, thickness of telangiectasias, clinician's assessment of treatment response, patient satisfaction, and adverse effects were examined. Results: In the third and fourth months, the number of papules on the side treated with lpNd: YAG laser was significantly lower than the other side. In the fourth month, the mild or severe erythematotelangiectatic rosacea score rate was significantly lower on the side treated with lpNd: YAG laser. The clinician's assessment was similar for both treatments. Conclusion: We recommend lpNd: YAG laser for erythema and Q-switched KTP laser for thin and superficial telangiectasias for the highest treatment efficacy.en_US
dc.description.abstractAmaç: Eritemotelenjiektatik rozasealı hastalar için en iyi lazer halen tartışmalı bir konudur. Q-anahtarlı potassium titanyl phosphate (KTP) ve uzun atımlı neodymium-doped yttrium aluminum garnet (lpNd:YAG) lazerlerin eritemotelenjiektatik ve papülopüstüler rozasea tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırıldı. Yöntemler: Yüzünün her iki yanında çok sayıda telenjiektazileri olan ve evre 1-2 rozasea tanısı bulunan 16-70 yaşları arasında 30 hasta yarım-yüz, çift-kör, randomize klinik çalışmaya alındı. Lazerler yüzün iki farklı yanına bir aylık aralıklarla 4 seans uygulandı. Tedavi öncesinde ve her takipte papül ve püstül sayısı araştırıldı. Eritemotelenjiektatik rozasea şiddet skoru, telenjiektazi kalınlığı, klinisyenin tedavi yanıtını değerlendirmesi, hasta memnuniyeti ve yan etkiler incelendi. Bulgular: Üçüncü ve dördüncü aylarda, lpNd:YAG lazer ile tedavi edilen taraftaki papüllerin sayısı diğer tarafa oranla anlamlı oranda daha düşük idi. Dördüncü ayda hafif veya şiddetli eritemotelenjiektatik rozasea skor oranı lpNd:YAG lazer ile tedavi edilen tarafta anlamlı oranda daha düşük idi. Klinisyenin değerlendirmeleri her iki tedavi için benzer idi. Sonuç: En yüksek tedavi etkinliği için eritemde lpNd:YAG lazeri, ince ve yüzeyel telenjiektazilerde Q-anahtarlı KTP lazeri önermekteyiz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErythemaen_US
dc.subjectLasersen_US
dc.subjectPurpuraen_US
dc.subjectRosaceaen_US
dc.subjectsolid-stateen_US
dc.subjectTelangiectasiasen_US
dc.subjectEritemen_US
dc.subjectLazerleren_US
dc.subjectPurpuraen_US
dc.subjectRozaseaen_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectTelenjiektazileren_US
dc.titleThe comparison of the efficacy and safety of q-switched potassium titanyl phosphate laser and long-pulsed neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser in the treatment of erythematotelangiectatic and papulopustular rosaceaen_US
dc.title.alternativeEritemotelenjiektatik ve papülopüstüler rozasea tedavisinde q-anahtarlı potassium titanyl phosphate lazer ve uzun atımlı neodymiumdoped yttrium aluminum garnet lazerin etkinliği ve güvenilirliğinin karşılaştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Dermatologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7885-0537en_US
dc.authorid0000-0001-5057-0405en_US
dc.authorid0000-0002-7022-913Xen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tdd.3535en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record