Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Haluk
dc.contributor.authorKara, Adnan
dc.contributor.authorSağlam, Yavuz
dc.contributor.authorTürkmen, İsmail
dc.contributor.authorAykut, Serkan
dc.contributor.authorErdil, Mehmet
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:50:01Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:50:01Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÇelik, H., Kara, A., Sağlam, Y., Türkmen, İ., Aykut, S. ve Erdil, M. (2018). Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing? Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 24(6), 581-586. https://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2018.04048en_US
dc.identifier.issn1306-696X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2018.04048
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1854
dc.descriptionWOS: 000457046100014en_US
dc.descriptionPubMed ID: 30516260en_US
dc.description.abstractBACKGROUND: The purpose of this study was to determine the comparative effectiveness of the use of single fluoroscopy versus double fluoroscopy during intramedullary nailing in the oblique position for intertrochanteric femur fractures in terms of surgery and radiation time. METHODS: Fifty-two patients (20 men, 32 women; average age: 78.2 years; range: 69-88 years) were included in the study. While double fluoroscopy was used for 25 patients, single fluoroscopy was used for the remaining 27 patients. Data of the preparation time between anesthesia and surgery, surgery time, radiation time, bleeding volume, postoperative collodiaphyseal angle between the fractures and intact parts, and the tip-apex distance (TAD) were compared. RESULTS: The surgery time in the double and single fluoroscopy groups averaged 34.48 +/- 8.92 minutes and 50.37 +/- 16.63 minutes, respectively (p<0.01). The radiation time was 42.72 +/- 16.00 seconds for the double-fluoroscopy group and 68.22 +/- 21.53 seconds for the single-fluoroscopy group (p<0.01). The surgical preparation time, bleeding volume, collodiaphyseal angle and TAD distance did not vary significantly between groups (p>0.05). CONCLUSION: The use of double fluoroscopy in the oblique position in the surgical treatment of intertrochanteric femur fractures reduced the surgical time and the anesthesia time for patients, as well as the exposure to radiation, thereby also reducing the risk of complications.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada intertrokanterik femur kırıklarında, oblik pozisyonda uygulanan intramedüller çivileme esnasında çift skopi kullanımının tekskopi kullanımına üstün olup olmadığı araştırılmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: İntertrokanterik femur kırığı sonrası oblik pozisyon kullanılarak intramedüller çivileme yapılan 52 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastaların 20’si erkek, 32’si kadın ve ortalama yaş: 78.2 (dağılım: 69–88) idi. Kırıklar AO/OTA sınıflamasına göre tip A1 ve tip A2 kırıklardan oluşmakta idi. Yirmi beş hastada çift skopi kullanılırken, 27 hastada tek skopi kullanıldı. Anestezi ile cerrahi arasındaki hazırlık süresi, cerrahi süresi, skopikullanım süresi, kanama miktarı, cerrahi sonrası kollodiafiziyal açı ve tip-apeks mesafesi iki grup arasında karşılaştırıldı.BULGULAR: Cerrahi süresi çift ve tek skopili gruplarda sırası ile 34.48±8.92 dakika ve 50.37±16.63 dakika idi (p<0.01). Skopi kullanım süresi çiftskopili grupta 42.72±16.00 iken, tek skopili grupta 68.22±21.53 idi (p<0.01). Cerrahi hazırlık süreleri, kanama miktarı, kollodiafiziyel açı ve tipapeks mesafeleri karşılaştırmalarında iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).TARTIŞMA: İntertrokanterik femur kırıkları cerrahi tedavisinde oblik pozisyonda çift skopi kullanılarak yapılan intramedüller çivilemede tek skopikullanımına göre daha az radyasyon maruziyeti ile daha kısa sürelerde cerrahiyi tamamlamak mümkündür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Assoc Trauma Emergency Surgeryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectlntertrochanteric Femur Fractureen_US
dc.subjectProximal Femur Intramedullary Nailingen_US
dc.subjectRadiation Timeen_US
dc.subjectSingle Versus Double Fluoroscopyen_US
dc.subjectÇift Skopi Kullanımıen_US
dc.subjectİntertrokanterik Femur Kırığıen_US
dc.subjectProksimal Femur İntramedüller Çivilemeen_US
dc.subjectRadyasyon Zamanıen_US
dc.titleCan double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing?en_US
dc.title.alternativeİntertrokanterik femur kırıklarında oblik pozisyonda uygulanan femur intramedüllerçivilemesi sırasında çift skopi kullanımı cerrahi süre ve skopi süresini azaltabilir mi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Trauma & Emergency Surgeryen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-6742-8464en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage581en_US
dc.identifier.endpage586en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/tjtes.2018.04048en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record