Show simple item record

dc.contributor.authorErtemel, Adnan Veysel
dc.contributor.authorAydın, Gökhan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:49:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:49:56Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationErtemel, A. V. ve Aydın, G. (2018). Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri. Addicta-The Turkish Journal on Addictions, 5(4), 683-690. https://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.4.0038en_US
dc.identifier.issn2148-7286
dc.identifier.issn2149-1305
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.4.0038
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1824
dc.descriptionWOS: 000458324000003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada dünya genelinde hızla benimsenen yeni teknolojilerinin yol açtığı teknoloji bağımlılığı ele alınmıştır. Çalışmada teknoloji bağımlılığının, dijital ekosistemin üzerine kurulduğu dikkat ekonomisinin doğal bir sonucu olduğu ileri sürülmektedir. Literatürde internet bağımlılığı, sosyal medya, oyun, cep telefonu gibi birçok uygulama alt başlığında incelenen söz konusu bağımlılık çeşidi, bu çalışmada en genel ifadesiyle teknoloji bağımlılığı olarak isimlendirilmiştir. Dijital platform sahiplerinin, son yıllarda insan beyninin işleyişi ve davranışlarıyla ilgili ulaşılan bulgulardan hareketle karşı koyulması güç biçimde alışkanlık yapan deneyimler (uygulamalar, sistemler, oyunlar vd.) tasarlaması, ekran başında geçirilen sürenin gittikçe artmasının önemli bir nedeni olarak görülmektedir. Bu durumun kontrol altına alınabilmesi için dünyadaki güncel başarı örnekleri incelenerek bütünleşik bir bakış açısıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir. Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede, sırasıyla, bireysel olarak çocukların, ailenin, kurumların (okul vd. eğitim kurumları) ve nihayet toplum ve politika belirleyicilerin yapabilecekleri ilgili başlıklar altında gruplanarak incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study argues that technology addiction is a natural consequence of current digital ecosystem characterized with attention economy. The fact that technology platforms architect addictive experiences by exploiting weaknesses of human brain results in consumers' spending prolonged periods of time on screens. To remedy this problem, this paper proposes various solutions and best practices using a comprehensive approach. Proposals at individual level, family level, organization level and ultimately societal and governmental level are discussed, in order, to overcome technology addiction problem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Green Crescent Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknoloji Bağımlılığıen_US
dc.subjectDikkat Ekonomisien_US
dc.subjectİnternet Bağımlılığıen_US
dc.subjectÇevrim İçi Bağımlılığıen_US
dc.subjectTechnology Addictionen_US
dc.subjectAttention Economyen_US
dc.subjectInternet Addictionen_US
dc.subjectOnline Addictionen_US
dc.titleDijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeTechnology addiction in the digital economy and suggested solutionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAddicta-The Turkish Journal on Addictionsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5652-8694en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage683en_US
dc.identifier.endpage690en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15805/addicta.2018.5.4.0038en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record