Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Mücella
dc.contributor.authorErinsel Önder, Deniz
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:49:52Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:49:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAteş, M. ve Erinsel Önder, D. (2019). ‘Akıllı Şehir’ kavramı ve dönüşen anlamı bağlamında eleştiriler. Megaron, 14(1), 41-50. https://dx.doi.org/10.5505/MEGARON.2018.45087en_US
dc.identifier.issn1309-6915
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/MEGARON.2018.45087
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1799
dc.descriptionWOS: 000456523200005en_US
dc.description.abstractGünümüzde şehirlere olan göçün hızlanması ve nüfus artışının boyutları incelendiğinde, 1950 yılında dünya nüfusunun %30’luk kısmının kentlerde yaşadığı, 2010 yılında bu oranın %50’ye yükseldiği, yapılan araştırmalarda 2030 yılında nüfusun %60’ının, 2050 yılında ise%70’inin kentlerde yaşayacağının tahmin edildiği görülmektedir. Nüfus artışı, kentleşme oranlarının yükselmesi ve büyük bir hızla tükenenkaynaklar karşısında gelişen teknolojilerin yardımıyla kentsel çözümler ortaya konması ve her boyutta sürdürülebilir kentler oluşturulması, akıllı yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu hale getirerek, ‘kentlerin akıllanması’ fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu dinamikleri içeren yaklaşımise ‘Smart City/ Akıllı Şehir’ olarak adlandırılmıştır. Çalışmada ‘Akıllı Şehir’ kavramının ortaya çıkışı, kentsel süreçlere ve farklı amaçlara göreşekillenmesi, kavramın açıklayıcı unsurları olan ‘akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yönetişim, akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı yaşam’ konularınınbu süreçleri ne şekilde etkilediği ele alınarak, kavrama ilişkin belirgin olmayan çizgilerin netleştirilmesi hedeflenmiştir. Çevresel ve toplumsal sorunların çözümünde ve sürdürülebilir olmasında, akıllı yöntemleri etkin kullanabilecek bir toplum yapısının önemi vurgulanmıştır.Kavram farklı bir bakış açısı ile eleştirel olarak değerlendirilerek, bu doğrultuda çıkarımlar yapılmıştır. Makalenin ana fikrini oluşturan ‘AkıllıŞehir’ kavramının dönüşümü ve farklılaşması sürecine dikkat çekilerek, kavram daha önce ele alınmamış şekliyle irdelenmiştir. Bu kapsamda ‘Akıllı Şehir’ kavramına yönelik anlam ve değer değişimine ilişkin eleştiriler ortaya konulmuştur. Böylece kavramın kentsel çok katmanlısüreçler ile bütünleşmesinin önemi ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhen the acceleration of migration in cities and the size of population are examined, it is seen that 30% of the world population lived in cities in 1950 and this ratio has increased to 50% in 2010. According to the researches, it is predicted that 60% of the population in 2030 and 70% of the population in 2050 will live in the cities. In the face of the rise of population, urbanization rates, and the rapidly depleted resources, to introduce urban solutions with the help of developing technologies and to create sustainable cities in every dimension has made the idea of 'smartness of cities' by making the development of smart approaches compulsory. The approach that includes these dynamics is called 'Smart city It is discussed the emergence of the concept of 'Smart City,' the shaping of the concept according to the urban processes and the different purposes, how the explanatory elements of the concept such as 'smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living' affected these processes in this study. Besides, it is aimed to clarify the unclear lines of the concept. The importance of a society that can effectively use smart methods in solving environmental and social problems and sustainability is emphasized in this study. The concept was evaluated critically by a different point of view and conclusions were made in this direction. It has been drawn attention to the process of transformation and differentiation of the concept of 'Smart City' which constitutes the main idea of this article, and the concept has been examined in a way as not been discussed before. In this context, criticisms about meaning and value change towards the concept of 'Smart City' have been put forward.Thus, the importance of integrating the concept with urban multi-tier processes has been emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Technical Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı Şehiren_US
dc.subjectAkıllı Şehir Bileşenlerien_US
dc.subjectAkıllı Şehir Eleştirien_US
dc.subjectŞehirleşmeen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectSmart Cityen_US
dc.subjectSmart City Key Fieldsen_US
dc.subjectSmart City Criticismen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.title‘Akıllı Şehir’ kavramı ve dönüşen anlamı bağlamında eleştirileren_US
dc.title.alternativeThe concept of 'Smart City' and criticism within the context of its transforming meaningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMegaronen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0434-9405en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/MEGARON.2018.45087en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record