Show simple item record

dc.contributor.authorHacıhasanoğlu Çakmak, Neziha
dc.contributor.authorYardibi, Hasret
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:49:45Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:49:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationHacıhasanoğlu Çakmak, N. ve Yardibi, H. (2019). Detection of allele and genotype frequencies of bovine leukocyte adhesion deficiency, factor XI deficiency and complex vertebral malformation disease genes in holstein cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 66(3), 311-315. https://dx.doi.org/10.33988/auvfd.436199en_US
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.issn1308-2817
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.33988/auvfd.436199
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1750
dc.descriptionWOS: 000472627700013en_US
dc.description.abstractHereditary diseases cause yield and economic loses. It is important to examine hereditary diseases at the molecular level and to remove diseases from the herd. In our study, it was aimed to determine allele frequencies of genes that cause bovine leukocyte adhesion deficiency, factor XI deficiency and complex vertebral malformation diseases in Holstein cattle. Blood samples were randomly taken from 300 Holstein cattle in different dairy farms in Kocaeli, Sakarya and Balikesir provinces. Deoxyribonucleic acid samples were isolated from blood samples by using the standard ammonium acetate salt-out method. The target regions were amplified by polymerase chain reaction to determine the mutant alleles causing bovine leukocyte adhesion deficiency, factor XI deficiency and complex vertebral malformation. According to the nucleotide chromotograms of the samples subjected to bovine leukocyte adhesion deficiency analysis, it was determined that 4 out of 300 cattle were heterozygous and 296 were homozygous. Polymerase chain reaction procedure for factor XI deficiency disease was sufficient, while samples amplified by polymerase chain reaction for complex vertebral malformation disease were subjected to restriction particle length polymorphism. Factor Xl deficiency and complex vertebral malformation disease genes were all homozygous normal.en_US
dc.description.abstractKalıtsal hastalıklar verim ve ekonomik kayıplara neden olur. Kalıtsal hastalıkları moleküler düzeyde incelemek, Kalıtsal hastalıklar verim ve ekonomik kayıplara neden olur. Kalıtsal hastalıkları moleküler düzeyde incelemek, hastalıkları sürüden uzaklaştırmak için önemlidir. Araştırmamızda, Holstayn ırkı sığırlarda sığır lökosit bağlanma yetmezliği, faktör XI eksikliği ve kompleks vertebral malformasyon hastalıklarına sebep olan genlerin allel sıklıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinde bulunan farklı çiftliklerdeki 300 adet Holştayn sığırdan kan örnekleri alınmıştır. Kan örneklerinden standart amonyum asetat çöktürme yöntemiyle deoksiribonükleik asit örnekleri izole edilmiştir. Sığır lökosit bağlanma yetmezliği, faktör XI eksikliği ve kompleks vertebral malformasyona sebep olan mutant allelleri belirlemek için hedef bölgeler polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmıştır. Sığır lökosit bağlanma yetmezliği için dizin analizi işlemine tabi tutulan örneklerin nükleotid kromotogramlarına göre toplamda 300 adet sığırdan 4 tanesi heterozigot birey, 296 tanesinin homozigot birey olduğu tespit edilmiştir. Faktör XI eksikliği hastalığı için polimeraz zincir reaksiyonu işlemi yeterli olup, kompleks vertebral malformasyon hastalığı için ise polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılan örnekler restriksiyon parçacık uzunluğu polimorfizmi işlemine tabi tutulmuştur. Faktör XI eksikliği ve kompleks vertebral malformasyon hastalıkları genlerinin hepsi homozigot normal bulunmuştur.en_US
dc.description.sponsorshipIstanbul University BAP Project Application [38954]en_US
dc.description.sponsorshipThis study was supported by the Istanbul University BAP Project Application (Project number: 38954). This study was produced from a PhD thesis. We wish to thank the cattle Breeders of Kocaeli, Sakarya and Balikesir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnaemiaen_US
dc.subjectβ2 Integrin Glycoproteinen_US
dc.subjectHolsteinen_US
dc.subjectPoint Mutationen_US
dc.subjectPCR-RFLPen_US
dc.subjectSLC35A3en_US
dc.subjectAnemien_US
dc.subjectβ2 Integrin Glikoproteinen_US
dc.subjectHolştaynen_US
dc.subjectNokta Mutasyonuen_US
dc.subjectPCR-RFLPen_US
dc.subjectSLC35A3en_US
dc.titleDetection of allele and genotype frequencies of bovine leukocyte adhesion deficiency, factor XI deficiency and complex vertebral malformation disease genes in holstein cattleen_US
dc.title.alternativeHolştayn ırkı sığırlarda sığır lökosit bağlanma yetmezliği, faktör XI eksikliği ve kompleks vertebral malformasyon hastalıkları genlerinin allel ve genotip sıklıklarının tespit edilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6183-5015en_US
dc.identifier.volume66en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage311en_US
dc.identifier.endpage315en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.33988/auvfd.436199en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record