Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Mehmet Hilmi
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:49:37Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:49:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoç, M. H. (2019). Second career teachers: Reasons for career change and adaptation. Cukurova Unıversity Faculty of Education Journal, 48(1), 207-235. https://dx.doi.org/10.14812/cufej.453434en_US
dc.identifier.issn1302-9967
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14812/cufej.453434
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1678
dc.descriptionWOS: 000466499700007en_US
dc.description.abstractThis study aims to conduct an in-depth study on the teachers who began their first careers in jobs outside teaching and then started teaching as a second career. In the study, the phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used. Criteria sampling method was chosen as the sampling type. The study group consists of 16 teachers with different majors working in public schools. The interview method was used as the data collection tool. Content analysis was used for the analysis of the data. As a result of the study, difficult working conditions, difficulties experienced by individuals in fulfilling family responsibilities, failure to cope with the stress of work, problems women face and seeking spiritual satisfaction have been found to be effective in people's decisions to change their careers. Although they have working experience, second career teachers may experience adaptation problems experienced by beginner teachers since teaching career requires a different specialty. The areas where second career teachers experience the most difficulties in the course of adaptation to teaching career are classroom management, healthy communication with students, teaching lessons in a manner appropriate to students' levels, healthy communication with parents and methods and techniques.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, ilk kariyerlerine eğitim dışı sektörlerde başlayıp daha sonra öğretmenlik kariyerine geçen kişiler hakkında derinlemesine inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Örneklem türü olarak ölçüt örnekleme yöntemi seçilmiştir. Çalışma grubu kamuda farklı branşlarda çalışan 16 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Kişilerin mevcut kariyerlerini değiştirmelerinde; çalışma şartlarının ağır olması, aile olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekte zorlanma, işin stresini taşıyamama, kadın olmaktan kaynaklı sorunlar yaşama ve manevi tatmin arayışının etkili olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar iş tecrübeleri olsa da öğretmenlik kariyerinin farklı bir uzmanlık gerektirmesi nedeniyle ikinci kariyer öğretmenleri, acemi öğretmenlerin yaşadığı uyum sorunlarını yaşayabilmektedirler. İkinci kariyer öğretmenleri, öğretmenlik kariyerine uyum sürecinde en çok, sınıf yönetimi, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme, öğrenci seviyesine uygun ders işleyebilme, velilerle sağlıklı iletişim kurabilme ve yöntem teknikler konusunda zorlandıkları söylenebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCukurova Unıversityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCareer Changeen_US
dc.subjectSecond Careeren_US
dc.subjectInternal Causesen_US
dc.subjectExternal Causesen_US
dc.subjectCareer Adaptabilityen_US
dc.subjectKariyer Değiştirmeen_US
dc.subjectİkinci Kariyeren_US
dc.subjectİçsel Nedenleren_US
dc.subjectDışsal Nedenleren_US
dc.subjectKariyer Uyumuen_US
dc.titleSecond career teachers: Reasons for career change and adaptationen_US
dc.title.alternativeİkinci kariyer öğretmenleri: Kariyer Değiştirme nedenleri ve uyum durumlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofCukurova Unıversity Faculty of Education Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0001-6259-173Xen_US
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage207en_US
dc.identifier.endpage235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14812/cufej.453434en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record