Show simple item record

dc.contributor.authorMümtaz, Muzammil
dc.contributor.authorZaferparandeh, İman
dc.contributor.authorTaherzadeh, Paniz
dc.contributor.authorAkıncı, Saliha Zeyneb
dc.contributor.authorErbulut, Deniz Ufuk
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:37:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:37:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMümtaz, M., Zaferparandeh, İ., Taherzadeh, P., Akıncı, S. Z. ve Erbulut, D. U. (2016). Effect of U-shaped implant on the biomechanics of the cervical spine. 20th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT). Izmir, Turkey, November 03-05, 2016. https://dx.doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849374en_US
dc.identifier.isbn9781509058297
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1504
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849374
dc.description.abstractFusion has been a standard method of treatment for decades as it tends to reduce or eliminate the pain at the operated segment. However, this method has a drawback that it results in the increase of stress and range of motion (ROM) at the adjacent levels. During the past few decades various implants have been modeled and tested to overcome the issue of adjacent level effects. Most of the implants have gone through various in vitro, in vivo and Finite Element (FE) studies. However, the U-Shaped implant for cervical spine has not been studied in such detail which motivated us to do FE analysis of U-Shaped implant. The goal of this study was to investigate the effect of a U-Shaped implant on the biomechanics of the cervical spine. The implant showed reasonable results for adjacent segments and maximum increase in ROM was 14 percent at C3-C4 level for lateral bending. But the results were not promising for restoration at the index level.en_US
dc.description.abstractFüzyon, ameliyat edilen bölgedeki ağrıyı azaltmaya veya yoketmeye eğilimi olduğu için yüzyıllardır standart bir metod olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem, yakın bölgelerde baskıyı ve gövde fleksiyon ve ekstensiyon (ROM) değerlerinin artışına neden olduğu için birtakım sakıncalar barındırmaktadır. Geçtiğimiz yıllar boyunca, çeşitli implantlar tasarlanmakta olup ve yakınlık düzeyinden kaynaklanan etkilerin üstesinden gelmek için test edilmektedirler. Implantların birçoğu çeşitli in vitro, in vivo ve sonlu eleman (FE) çalışmalarında kullanılmaktadır.Ancak servikal omurga için U-şeklindeki implantın henüz çok detaylı çalışılmamış olması, bizi U-şeklindeki implantın sonlu eleman (FE) analizini yapmaya teşvik etmiştir. İmplantın yakınında bulunan segmentler için mantıklı sonuçlar elde edilmiş olup, ROM değerlerindeki maksimum artış, C3-C4 seviyesinde yanal eğilmeler için yaklaşık olarak yuzde 14 artış göstermiştir. Ancak sonuçlar restorasyon için index seviyesinde çok belirgin sonuçlar göstermemiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectCervical Implanten_US
dc.subjectFinite Element Modelen_US
dc.titleEffect of U-shaped implant on the biomechanics of the cervical spineen_US
dc.title.alternativeServikal omurga biyomekaniğinde U-şeklindeki implantın etkisien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof20th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2394-9238en_US
dc.authorid0000-0002-5700-3515en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/BIYOMUT.2016.7849374en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record