Show simple item record

dc.contributor.authorZafarparandeh, Iman
dc.contributor.authorErbulut, Deniz Ufuk
dc.contributor.authorÖzer, Ali Fahir
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:37:52Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:37:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZafarparandeh, I., Erbulut, D. U. ve Özer, A. F. (2015). Servikal omurga sonlu eleman modellemesinde, model geometrisinin biyomekanik parametrelere olan etkisi. 19th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2015, Istanbul, Turkey. November 05-06, 2015. https://dx.doi.org/10.1109/BIYOMUT.2015.7369452en_US
dc.identifier.isbn9781467386548
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1491
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.1109/BIYOMUT.2015.7369452
dc.description.abstractİnterspinus implantları, omurga stenosis ve faset artiritis gibi omurga patolojileri için kullanıldığı bilinir. Tasarımındaki ana düşünce spinos proseslere kuvvet uygulayarak birbirinden uzaklaştırmak ve klinisyenlerin kullandıkları günümüzde kullanılan Literatürde birçok servikal omurga sonlu eleman modellemesi bulunmaktadır. Birçoğu omurga modellini segital düzlemine göre simetrik olarak oluştursa da, modelin asimetrik örneklerini de görmekteyiz. Bu çalışmada her iki geometrideki omurga modeli ile biyomekanik parametreler değişik yüklenmeler altında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, iki ayrı modelin, simetrik ve simetrik olmayan, biyomekanik parametrelerini karşılaştırmak ve geometrinin etkilerini incelemektir.en_US
dc.description.abstractVarious finite element (FE) models of the cervical spine have been proposed in the literature. Most of the FE models assume that symmetry occurs about mid-sagittal plane while some other considers the accurate asymmetric geometry of the cervical spine. The proposed models are used to predict the motion response and internal biomechanics under different loading types. The aim of this paper is to investigate the influence of change in the geometry of the cervical spine on the predicted biomechanical parameters by the FE model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineersen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectEmotional Elementen_US
dc.subjectCervical Spineen_US
dc.subjectBiomechanical Parametersen_US
dc.titleServikal omurga sonlu eleman modellemesinde, model geometrisinin biyomekanik parametrelere olan etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of finite element model geometry on biomechanical parameters of the cervical spineen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof19th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2015en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/BIYOMUT.2015.7369452en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record