Show simple item record

dc.contributor.authorBülbül, Murat
dc.contributor.authorÖzger, Harzem
dc.contributor.authorBilgiç, Bilge
dc.contributor.authorEralp, Levent
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:37:31Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:37:31Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationBülbül, M., Özger, H. M., Bilgiç, B. ve Eralp, L. (2012). Primary epiphyseal ewing sarcoma: A case report. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 46(6), 460-463. https://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2012.2354en_US
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1421
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2012.2354
dc.description.abstractEwing sarcoma is a frequently seen malignant bone tumor of the childhood. The tumor involves the diaphyseal and metaphyseal bone and cases located in the epiphysis are unusual. We present a case of Ewing sarcoma limited to the epiphysis in an immature skeleton. We would like to emphasize the importance of the biopsy without contaminating the joint space which will reduce the morbidity during the curative surgery.en_US
dc.description.abstractÇocukluk çağı tümörlerinden Ewing sarkomu sık görülen, habis bir kemik patolojisidir. Diyafizer ve metafizer kemiklerde lokalize olan tümörün epifizde yerleşimi alışılmış değildir. Bu yazıda, iskelet olgunlaşmasını tamamlamamış bir hastada epifizde sınırlanmış Ewing sarkomu olgusunu sunuyoruz. Eklemi kontamine etmeden gerçekleştirilecek biyopsinin küratif cerrahi sırasında morbiditeyi azaltmadaki etkisine dikkat çekmek isteriz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Society of Orthopaedics and Traumatologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBone tumorsen_US
dc.subjectEpiphysisen_US
dc.subjectEwing sarcomaen_US
dc.subjectEpifizen_US
dc.subjectEwing Sarkomuen_US
dc.subjectKemik Tümörlerien_US
dc.titlePrimary epiphyseal ewing sarcoma: A case reporten_US
dc.title.alternativePrimer epifiz lokalizasyonlu Ewing sarkomu: Olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage460en_US
dc.identifier.endpage463en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.3944/AOTT.2012.2354en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record