Show simple item record

dc.contributor.authorDemirtaş, Abdullah
dc.contributor.authorTutak, Yılmaz
dc.contributor.authorDuymuş, Tahir Mutlu
dc.contributor.authorAzboy, İbrahim
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:37:01Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:37:01Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDemirtaş, A., Tutak, Y., Duymuş, T. ve Azboy, İ. (2018). Change in the impact of Turkish orthopedics and traumatology on international scientific literature. Medeniyet Medical Journal, 33(2), 75-81. https://dx.doi.org/10.5222/MMJ.2018.12258en_US
dc.identifier.issn2149-2042
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1312
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/MMJ.2018.12258
dc.description2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, USNC-URSI 2017 -- 9 July 2017 through 14 July 2017 -- 131423en_US
dc.description.abstractThe aim of our study is to investigate change in the impact of Turkish Orthopedics and Traumatology on the international scientific literature by examining the success of the Acta Orthopa-edica et Traumatologica Turcica (AOTT) journal. All clinical research articles published in the AOTT between 2006 and 2015 were included in the study. The number of citations and the factors (number of centers participating in the study, the origin of study (domestic-foreign), design, level of evidence, type and subtype of studies) that may affect the number of citations were evaluated. A total of 517 clinical research articles were evaluated. There has been an increase in the citation rate over the last five years (p=0.046). The majority of the articles were multi-center (54.9%) and domestic-origin (85.1%). In the last five years, there has been an increase foreign-origin articles (p=0.01). The majority of the articles was level 4 (76.2%) and designed retrospectively (95.9%). In the last five years, there has been an increase in the evidence levels of the articles and prospectively design studies (p=0.07, p=0.157, respectively). The majority of the articles were related to treatment of the diseases (74%). In the last five years, there has been an increase in the studies related to economic and decision analysis (p=0.055). Articles were mostly related to trauma (26.5%). In the last five years, there has been an increase in the number of articles related to arthroplasty, and a decrease in those associated with foot-ankle and pediatric orthopedics (p=0.022, p=0.036, p=0.007, respectively). As a result; it was seen that Turkish Orthopedics and Traumatology increased its influence on the international scientific literature between the years 2011-2015.en_US
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı, Türk ortopedi ve travmatolojisinin uluslararası bilimsel literatüre olan etkisindeki değişimi Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica (AOTT) dergisinin başarısınıinceleyerek araştırmaktır. 2006-2015 yılları arasında AOTT’deyayımlanmış tüm klinik araştırma makaleleri çalışmaya dahiledildi. Atıf sayısı ve atıf sayısını etkileyebilecek faktörler (çalışmaya katılan merkezlerin sayısı, çalışmanın orjini (yurt içi-yurt dışı),dizaynı, kanıt seviyesi, çalışmaların tipi ve alt tipi) değerlendirildi.517 klinik araştırma makalesi değerlendirildi. Atıf alma hızındason beş yılda artış görüldü (p=0,046). Makalalerin çoğunluğu çokmerkezli (%54,9) ve yurt içi orjinli (%85,1) idi. Son beş yılda yurtdışı orjinli makale sayısında artış görüldü. Makalelerin çoğunluğuLevel 4 (%76,2) ve retrospektif dizaynlıydı (%95,9). Son beş yıldamakalelerin kanıt seviyelerinde ve prospektif dizaynlı çalışma sayısında artış görüldü (sırasıyla; p=0,07; p=0,157). Makalelerin çoğunluğu terapötik tipteydi (%74). Son beş yılda ekonomik ve karar analizi çalışma tipinde artış görüldü (p=0,055). Makaleler, ensık travma ile ilişkiliydi (%26,5). Son beş yılda artroplasti ile ilişkilimakale oranındaki artış, ayak-ayak bileği ve pediatrik ortopediile ilişkili makale oranında azalma görüldü (sırasıyla; p=0,022;p=0,036; p=0,007). Sonuç olarak, Türk ortopedi ve travmatolojisinin 2011-2015 yılları arasında uluslararası bilimsel literatürüzerindeki etkisini artırdığı görüldü.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherLogos Medical Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurkish Orthopedics and Traumatologyen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectImpacten_US
dc.subjectTürk Ortopedi ve Travmatolojisien_US
dc.subjectLiteratüren_US
dc.subjectEtkien_US
dc.titleChange in the impact of Turkish orthopedics and traumatology on international scientific literatureen_US
dc.title.alternativeTürk ortopedi ve travmatolojisinin uluslararası bilimsel literatüre olan etkisindeki değişimen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedeniyet Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-0926-3029en_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/MMJ.2018.12258en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record