Show simple item record

dc.contributor.authorCevizci, Raşit
dc.contributor.authorKemaloğlu, Yusuf Kemal
dc.contributor.authorYılmaz, Metin
dc.contributor.authorDüzlü, Mehmet
dc.contributor.authorKaramert, Recep
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:59Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:59Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationCevizci, R., Kemaloğlu, Y., Yılmaz, M., Düzlü, M. ve Karamert, R. (2016). Role of nasal problems on positional and nonpositional obstructive sleep apnea. KBB = Journal of ear, nose, and throat, 26(4), 219-224. https://dx.doi.org/10.5606/kbbihtisas.2016.34017en_US
dc.identifier.issn2147-6756
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1305
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5606/kbbihtisas.2016.34017
dc.description.abstractOBJECTIVES: This study aims to examine the relationship between nasal pathologies and positional (PP) obstructive sleep apnea (OSA) or nonpositional (NPP) OSA.PATIENTS AND METHODS: A total of 44 male OSA patients (mean age 48.0±6.8 years; range 31 to 60 years) suffering from nasal obstruction were retrospectively evaluated for nasal obstruction scores, overall apnea hypopnea index (AHI) and AHI in supine and nonsupine positions, daytime sleepiness scores, and body mass index (BMI). Patients were divided into two equal groups as PP group and NPP group. Output parameters were snoring severity index, clinical nasal obstruction score, septal deviation score, conchal hypertrophy score, and allergic rhinitis (AR) score. These parameters were correlated with the type of OSA.RESULTS: Apnea hypopnea index was significantly lower in PP group than in NPP group (p<0.03). Spearman correlation analysis revealed significant negative correlation between AR score and PP (r=-0.40, p<0.0001). Pearson correlation test revealed significant correlation between AHI and BMI (r=0.32, p<0.05).CONCLUSION: We suggest that AR is not only an important risk factor for OSA, but also patients with AR tend to be NPP OSA patients because of the serious nasal obstruction which already causes an increase in nasal resistance or pharyngeal collapsibility.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada burun patolojileri ve pozisyonel (PP) tıkayıcı uyku apnesi (TUA) veya pozisyonel olmayan (PO) TUA arasındakiilişki incelendi.Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı olan toplam 44 erkek TUA hastası (ort. yaş 48.0±6.8 yıl; dağılım 31-60 yıl) burun tıkanıklığıskorları, genel apne hipopne indeksi (AHİ) ve sırtüstü ve sırtüstü olmayan pozisyonlarda AHİ, gündüz uykululuk skorları ve vücut kütleindeksi (VKİ) açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar PP grubu ve PO grubu olmak üzere iki eşit gruba ayrıldı. Çıktıparametreleri horlama şiddeti indeksi, klinik burun tıkanıklığı skoru, septum deviasyonu skoru, konka hipertrofisi skoru ve alerjik rinit (AR)skoru idi. Bu parametreler TUA tipi ile ilişkiliydi.Bulgular: Apne hipopne indeksi PP grubunda PO grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.03). Spearman korelasyon analizi ARskoru ve PP arasında anlamlı negatif ilişki gösterdi (r=-0.40, p<0.0001). Pearson korelasyon testi AHİ ve VKİ arasında anlamlı ilişkigösterdi (r=0.32, p<0.05).Sonuç: Alerjik rinitin sadece TUA için önemli bir risk faktörü olduğunu değil, AR’li hastaların nazal direnç veya farengeal çökebilirliktehalihazırda artışa yol açan ciddi burun tıkanıklığı nedeniyle PO TUA hastaları olma eğilimi gösterdiğini ileri sürmekteyiz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAllergic Rhinitisen_US
dc.subjectNasal Airway Obstructionen_US
dc.subjectObstructive Sleep Apneaen_US
dc.subjectAlerjik Riniten_US
dc.subjectBurun Hava Yolu Tıkanıklığıen_US
dc.subjectTıkayıcı Uyku Apnesien_US
dc.titleRole of nasal problems on positional and nonpositional obstructive sleep apneaen_US
dc.title.alternativeBurun problemlerinin pozisyonel ve pozisyonel olmayan tıkayıcı uyku apnesiüzerindeki rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKBB = Journal of Ear, Nose, and Throaten_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5606/kbbihtisas.2016.34017en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record