Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzpınar, Ayşe
dc.contributor.authorKaplan Koruk, Reyhan Hazal
dc.date.accessioned2023-11-09T09:01:47Z
dc.date.available2023-11-09T09:01:47Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationKaplan Koruk, R. H. (2022). Epiretinal membran cerrahisi geçiren hastalarda renkli görme ve kontrast duyarlılığın değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11749
dc.description.abstractAmaç: Epiretinal membran (ERM) cerrahisi geçiren olgularda renkli görme ve kontrast duyarlılığın kontrol grubu ile karşılaştırılması. Yöntem: Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında 2015-2022 tarihleri arasında tek gözünden ERM cerrahisi geçirmiş, diğer gözü sağlıklı olan 30 hasta dahil edildi. Sağlıklı gözler kontrol grubu olarak kabul edildi. Hastalara detaylı oftalmolojik muayeneleri yapıldı. Renkli görme Ishihara ve CAD (Color assesment and diagnosis test, City Occupational Ltd., Londra, UK) testi, fotopik ve mezopik kontrast duyarlılık Optec FVA (Functional Vision Analyzer, Stereo Optical Co., Inc., Chicago, IL, USA) ile değerlendirildi. Analizler İstatistik Paket Programı (SPSS) MacOs versiyon 28.0 ile gerçekleştirildi. p<0,05 olması anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların %50'si kadın (n=15), %50'si (n=15) erkek, yaş ortalaması 63,87 ± 8,71 idi. Kırmızı-yeşil (RG) ve sarı-mavi (YB) renkli görme kıyaslandığında, çalışma grubundaki CAD-RG (3,95 ± 1,91 SN), kontrol grubundaki CAD-RG (1,99 ± 0,85 SN) anlamlı oranda daha yüksek bulundu (p<0,001). CAD-YB çalışma grubunda (2,98 ± 1,81 SN) kontrol grubundan (2,18 ± 1,34 SN) yüksek bulundu, aralarındaki fark anlamlı değildi (p: 0,086). Fotopik ve mezopik ortamda 5 ayrı uzaysal frekansta log kontrast duyarlılık değerlendirildiğinde kontrol grubunda çalışma grubuna göre kontrast duyarlılık anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuçlar: Kontrast duyarlılık ve renkli görme testleri ERM'nin ameliyat sonrası fonksiyonel başarısını ölçmede önemlidir. ERM cerrahisi sonrasında retinada morfolojik olarak iyileşme ve görme keskinliğinde tama yakın düzelme sağlanırken görme kalitesinin diğer parametreleri olan renk görme ve kontrast duyarlılık üzerinde aynı oranda iyileşme sağlanamayabilir. ERM hastalığı ve cerrahisi sürecinde hem kırmızı-yeşil, mavi-sarı renk görme hem de kontrast duyarlılık testi etkilenir.en_US
dc.description.abstractAim: To compare color vision changes and contrast sensitivity (CS) in patients after epiretinal membrane (ERM) surgery with the control group. Methods: 30 patients who had epiretinal membrane surgery in the Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Medipol University, between 2015-2022 were included. The other healthy eyes were considered as the control group. All patients underwent detailed ophthalmological examinations. The color vision was evaluated Ishihara and CAD (Color assessment and diagnosis test, City Occupational Ltd., London, England) test. CS was evaluated Optec FVA (Functional Vision Analyzer, Stereo Optical Co., Inc., Chicago, IL, USA). Analyzes were performed with the Statistical Package Program (SPSS). Results: 50% of the patients were female (n=15), 50% (n=15) were male. The mean age of the patients was 63,87 ± 8,71 years. Comparing red-green (RG) and yellow-blue (YB) color vision, the study group CAD-RG (3,95 ±1,91 SN) was significantly higher than the control group (1,99 ± 0,85 SN) (p<0,001). CAD-YB was significantly higher the study group (2,98 ± 1,81 SN) than the control group (2,18 ± 1,34 SN) (p: 0,086). Photopic and mesopic log CS were evaluated at 5 different spatial frequencies, CS was significantly higher in the control group. Conclusion: CS and color vision are important for measuring the functional success after ERM surgery. While morphological improvement in the retina and significant increase in visual acuity can be achieved, other parameters of visual quality such as color vision and CS may not increase. RG and YB color vision and CS are affected by ERM disease and surgery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCAD Testien_US
dc.subjectEpiretinal Membranen_US
dc.subjectKontrast Duyarlılık Testien_US
dc.subjectRenkli Görmeen_US
dc.subjectCAD Testen_US
dc.subjectColor Visionen_US
dc.subjectContrast Sensitivity Testen_US
dc.subjectEpiretinal Membraneen_US
dc.titleEpiretinal membran cerrahisi geçiren hastalarda renkli görme ve kontrast duyarlılığın değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of color vision and contrast sensitivity in patients understanding epiretinal membrane surgeryen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKaplan Koruk, Reyhan Hazal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record