Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Göktuğ
dc.contributor.authorTükenmez Demirci, Gülşen
dc.contributor.authorKaraman Erdur, Sevil
dc.contributor.authorTanrıverdi, Cafer
dc.date.accessioned2023-06-22T09:31:18Z
dc.date.available2023-06-22T09:31:18Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationDemirci, G., Tükenmez Demirci, G., Karaman Erdur, S. ve Tanrıverdi, C. (2022). Do choroidal melanocytes affect choroidal thickness in patients with newly diagnosed vitiligo? Medical Journal of Western Black Sea, 6(3), 404-409. https://dx.doi.org/10.29058/mjwbs.1122056en_US
dc.identifier.issn2822-4302
dc.identifier.issn2587-0602
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29058/mjwbs.1122056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11126
dc.description.abstractAim: Vitiligo is a chronic skin disease and considered to be an autoimmune, neural, and autocytotoxic pathophysiology in which mainly the melanocytes in the epidermis are focused and destroyed. Therefore, alterations in the choroid and retinal pigment epithelium are expected, and there are very few publications using modern technology in research of this subject. This study aimed to examine the optic disc, retinal nerve fiber layer (RNFL), and choroidal thickness in patients with vitiligo by spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) as a prospective observational study. Material and Methods: This single-center prospective cross-sectional study included 40 eyes of 40 patients with vitiligo and 42 eyes of 42 healthy individuals. The RNFL thickness, choroidal thickness, and optic disc parameters (rim area, disc area, and cup volume) were compared between the two groups. Results: The study consisted of 21 female and 19 male in the vitiligo group, and 21 female and 21 male in controls; no difference was found in gender distribution between two groups (p=0.836). Vitiligo and control groups had similar optic disc parameters, and RNFL and choroidal thicknesses; so the differences in the mentioned parameters did not differ statistically (p>0.05 for all). Conclusion: Vitiligo patients’ optic disc parameters, and RNFL and choroidal thicknesses did not differ from those in healthy individuals. Based on unknown pathogenesis, the melanocytes at the choroidal region may have compensatory mechanisms in vitiligo.en_US
dc.description.abstractAmaç: Vitiligo, kronik bir deri hastalığıdır ve esas olarak epidermisteki melanositlerin hedef alındığı ve yok edildiği otoimmün, nöral ve otositotoksik bir patofizyoloji olarak kabul edilir. Bu nedenle koroidde ve retina pigment epitelinde değişiklikler beklenir ve bu konuda modern teknolojiyi kullanan çok az yayın mevcuttur Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada vitiligolu hastalarda optik disk, retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve koroid kalınlığının spektral alan optik koherens tomografi (SD-OKT) ile incelenmesi prospektif gözlemsel bu çalışma amaçlandı. Bu tek merkezli prospektif kesitsel çalışmaya vitiligolu 40 hastanın 40 gözü ve 42 sağlıklı bireyin 42 gözü dahil edildi. RSLT kalınlığı, koroid kalınlığı ve optik disk parametreleri (rim alanı, disk alanı ve cup hacmi) iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya vitiligo grubunda 21 kadın ve 19 erkek, kontrol grubunda 21 kadın ve 21 erkek; iki grup arasında cinsiyet dağılımı açısından fark bulunmadı (p=0,836). Vitiligo ve kontrol gruplarında benzer optik disk parametreleri, RSLT ve koroid kalınlıkları; yani bahsedilen parametrelerdeki farklılıklar istatistiksel olarak farklı değildi (tümü için p>0.05). Sonuç: Vitiligo hastalarının optik disk parametreleri, RSLT ve koroid kalınlıkları sağlıklı bireylerden farklı değildi. Bilinmeyen bir patogeneze bağlı olarak, koroid bölgesindeki melanositlerin vitiligoda kendini telafi edici mekanizmaları olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherZonguldak Bulent Ecevit Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectChoroiden_US
dc.subjectOCTen_US
dc.subjectRetinaen_US
dc.subjectVitiligoen_US
dc.subjectKoroiden_US
dc.subjectOCTen_US
dc.subjectRetinaen_US
dc.subjectVitiligoen_US
dc.titleDo choroidal melanocytes affect choroidal thickness in patients with newly diagnosed vitiligo?en_US
dc.title.alternativeVitiligo tanısı yeni konulan hastalarda koroid melanositleri koroid kalınlıklarını etkiler mi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMedical Journal of Western Black Seaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5079-4713en_US
dc.authorid0000-0001-9829-7268en_US
dc.authorid0000-0003-2445-6339en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage404en_US
dc.identifier.endpage409en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29058/mjwbs.1122056en_US
dc.institutionauthorDemirci, Göktuğ
dc.institutionauthorKaraman Erdur, Sevil
dc.institutionauthorTanrıverdi, Cafer
dc.identifier.trdizinid1154097en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess