Show simple item record

dc.contributor.authorBinnetoğlu, Fatih Köksal
dc.contributor.authorYıldırım, Şule Aslan
dc.contributor.authorKaradeniz, Cem
dc.contributor.authorTopaloǧlu, Naci
dc.contributor.authorTuzcu, Volkan
dc.contributor.authorKaymaz, Nazan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:10Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:10Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationBinnetoğlu, F. K., Yıldırım, Ş. A., Karadeniz, C., Topaloǧlu, N., Tuzcu, V. ve Kaymaz, N. (2015). Spor öncesi taramada saptanan sol ventrikül nonkompaksiyonu ve ventriküer taşikardi. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 9(1), 229-231.en_US
dc.identifier.issn1306-8814
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1082
dc.description.abstractSol ventrikül nonkompaksiyonu (LVNC), sol ventrikülün aşırı trabekülasyonu veya miyokardın süngerimsi özellikte olması ile karakterize nadir bir genetik kardiyomiyapatidir. Kalp yetersizliği, inmeyi de içeren tromboembolik olaylar, ventriküler aritmiler ve Wolf-Parkinson-White sendromu hastalığın önemli komplikasyonlarıdır. Bu çalışmada spor öncesi rutin fizik muayenesinde aritmisi farkedilen, yapılan tetkiklerinde sol ventriküler nonkompaksiyonu ve ventriküler taşikardi saptanan, radyofrekans ablasyon ve flekainid ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractLeft ventricular noncompaction is a rare genetic cardiomyopathy which is characterized by excessive trabeculated and spongioform left ventricule. Heart failure, thromboembolism including stroke, ventricular arrhythmia and Wolf Parkinson White Syndrome are the main complications. In this study we present a patient with arrhythmia diagnosed during preparticipation screening and succesfully treated with radiofrequency ablation and flecainide.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnatolian Journal of Clinical Investigationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAritmien_US
dc.subjectNonkompaksiyonen_US
dc.subjectVentriküler Taşikardien_US
dc.subjectArrhythmiaen_US
dc.subjectNoncompactionen_US
dc.subjectVentricular Tachycardiaen_US
dc.titleSpor öncesi taramada saptanan sol ventrikül nonkompaksiyonu ve ventriküer taşikardien_US
dc.title.alternativeLeft ventrİcular noncompaction and ventricular tachycardia diagnosed at preparticipatİon screeningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnatolian Journal of Clinical Investigationen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9008-4997en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record