Show simple item record

dc.contributor.authorErsin, Aybüke
dc.contributor.authorAlökten, Merve
dc.contributor.authorMutluay, Fatma
dc.contributor.authorTütüncü, Melih
dc.contributor.authorUygunoğlu, Uğur
dc.contributor.authorSaip, Sabahattin
dc.contributor.authorSiva, Aksel
dc.date.accessioned2023-04-06T06:50:09Z
dc.date.available2023-04-06T06:50:09Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationErsin, A., Alökten, M., Mutluay, F., Tütüncü, M., Uygunoğlu, U., Saip, S. ... Siva, A. (2021). Correlation between disability status and quality of life in multiple sclerosis female patients with urinary incontinence. Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 32(2), 141-145. https://dx.doi.org/10.14744/scie.2021.51423en_US
dc.identifier.issn2587-0998
dc.identifier.issn2587-1404
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14744/scie.2021.51423
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10809
dc.description.abstractObjective: Multiple sclerosis (MS) is a progressive, inflammatory, chronic, and neurodegenerative disease. One of the most common symptoms of MS patients is urinary incontinence with high rates of up to 90%. The previous studies have shown that urinary incontinence reduces the quality of life of MS patients. However, it is not known whether there is a relationship between the Expanded Disability Status Scale (EDSS) scores, which determine the physical disability level of MS, and the quality of life scores caused by urinary problems. For this reason, our study focuses on the relationship between EDSS scores and King’s Health Questionnaire (KHQ) scores, which is one of the quality of life questionnaires specific to urinary incontinence. Methods: The study included 32 female patients aged 18–65 years, diagnosed with MS, and received outpatient treatment at the Neurology Clinic of Cerrahpaşa School of Medicine Hospital. There was no categorization among the patients’ EDSS scores. Quality of life associated with urinary incontinence was measured with the KHQ. Normal distribution was assessed by Kolmogorov–Smirnov test and non-parametric correlation was calculated by Spearman’s rho coefficients using SPSS version 22. Results: It was found a statistically significant negative correlation between urinary incontinence- related quality of life and disability status (r=0.392, p<0.05). Conclusion: In our study, we found that MS patients with high EDSS scores have low urinary continence-related quality of life scores.en_US
dc.description.abstractAmaç: Multipl skleroz (MS) ilerleyici, enflamatuvar, kronik ve nörodejeneratif bir hastalıktır. MS hastalarının en yaygın semptomlarından biri, %90’a varan yüksek oranlarla idrar kaçırmadır. Önceki çalışmalar, idrar kaçırmanın MS hastalarının yaşam kalitesini düşürdüğünü göstermiştir. Ancak MS’ in fiziksel özür düzeyini belirleyen Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) skoru ile üriner sistem sorunlarından kaynaklanan yaşam kalitesi puanları arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamız, üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi anketlerinden biri olan King Sağlık Anketi (KHQ) puanı ile EDSS skoru arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde MS tanısı almış ve ayakta tedavi gören 18–65 yaş arası 32 kadın hasta dahil edildi. Hastaların EDSS skorları arasında herhangi bir sınıflama yoktu. İdrar kaçırma ile ilişkili yaşam kalitesi değerlendirmesi için KHQ kullanıldı. İstatistiksel analiz için SPSS sürüm 22 kullanıldı. Normal dağılım Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi, parametrik olmayan korelasyon Spearman’ın rho katsayısı ile hesaplandı. Bulgular: Üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi ile özürlülük durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulundu (r=0.392, p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda EDSS skoru yüksek MS hastalarının üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi skorlarının düşük olduğu ortaya konmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospitalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectDisability Statusen_US
dc.subjectMultiple Sclerosisen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.subjectUrinary Incontinenceen_US
dc.subjectMultipl Sklerozen_US
dc.subjectÖzürlülük Durumuen_US
dc.subjectÜriner İnkontinansen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.titleCorrelation between disability status and quality of life in multiple sclerosis female patients with urinary incontinenceen_US
dc.title.alternativeÜriner inkontinanslı kadın multipl skleroz hastalarında özürlülük durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofSouthern Clinics of Istanbul Eurasiaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1432-0913en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/scie.2021.51423en_US
dc.institutionauthorMutluay, Fatma
dc.identifier.trdizinid486342en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess