Show simple item record

dc.contributor.authorCanbay, Çağla
dc.contributor.authorÖztaş, Didem Melis
dc.contributor.authorGüler, Ekrem
dc.contributor.authorKaratay, Hüseyin
dc.contributor.authorGüler Babür, Gamze
dc.contributor.authorArasan, Orhan
dc.contributor.authorÖzlük, Yasemin
dc.contributor.authorUğurlucan, Murat
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:09Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:09Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationCanbay, Ç., Öztaş, D. M., Güler, E., Karatay, H., Güler Babür, G., Arasan, O. ... Uğurlucan, M. (2016). Mitral kapak kaynakli papiller fibroelastom. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 28(3), 118-122. https://dx.doi.org/10.5336/cardiosci.2016-52172en_US
dc.identifier.issn1306-7656
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1078
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/cardiosci.2016-52172
dc.description.abstractPapiller fibroelastom, nadir görülen benign kardiyak tümörlerdendir. Kardiyak deformite ya da emboliye sebep olmadıkları sürece, hastalar uzun yıllar tedavi ihtiyacı gerektirmeden takip edilebilmektedir. Genellikle asemptomatik bir seyir izleyen papiller fibroelastomlar sistemik veya pulmoner emboli riski taşımaktadır. Kalp kapak problemleri veya emboli gibi sorunlara yol açtıklarında veya herhangi başka bir nedenle açık kalp cerrahisi uygulanacak hastalarda benign bir patoloji olsa da fibroelastomların çıkarılması gereksinimi doğmaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 20 yıldır asemptomatik olarak takip edilen, iskemik kalp hastalığı nedeni ile koroner arter baypas greftleme ihtiyacı doğduğunda cerrahi sırasında eksizyonu yapılan; mitral kapak anterior yaprakçık papiller kas kordalarından kaynaklanan fibroelastom olgusu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractPapillary fibroelastoma is among the rare benign cardiac tumours. As long as they do not cause cardiac deformity or embolism, patients can be followed for many years without treatment. Papillary fibroelastomas, that usually follow an asymptomatic course, carry a systemic or pulmonary embolism risk. Fibroelastomas need to be removed, when they cause problems such as heart valve problems or embolism, or in patients who will undergo open heart surgery for any other reason although they are benign pathologies. In this report we present a surgical treatment of a papillary fibroelastoma arising from mitral valve anterior leaflet papillary muscle chordae. The patient was asymptomatic for 20 years and when coronary artery bypass grafting was needed due to ischemic heart disease, fibroelastoma was removed as a concomitant procedure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp Neoplazilerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectPapiller Fibroelastomen_US
dc.subjectHeart Neoplasmsen_US
dc.subjectSurgeryen_US
dc.subjectPapiller Fibroelastomen_US
dc.titleMitral kapak kaynakli papiller fibroelastomen_US
dc.title.alternativePapiller fibroelastom of the mitral valve: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkiye Klinikleri Cardiovascular Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4607-5724en_US
dc.authorid0000-0003-4108-6405en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/cardiosci.2016-52172en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record