Show simple item record

dc.contributor.authorEsin, Murat
dc.contributor.authorDüzgün, Murat
dc.date.accessioned2023-03-27T06:40:23Z
dc.date.available2023-03-27T06:40:23Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationEsin, M. ve Düzgün, M. (2021). Küresel havayolu ittifaklarının havayolu işletmeleri üzerinde yarattığı değişim üzerine bir alan araştırması. Beykoz Akademi Dergisi, 9(2), 249-273. https://dx.doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/2.249-273en_US
dc.identifier.issn2651-5393
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/2.249-273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10698
dc.description.abstractGünümüzde en hızlı gelişim gösteren sektörlerden birisi olan hava taşımacılığı sektörü de çok boyutlu bir kavram olan küreselleşme sürecinden payını almış, zaman içinde büyük değişimler göstermiştir. Havayolu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de sektörün geçirdiği değişimi yaşamışlar artan rekabet unsurları, artan dışa açılma ve küresel bir havayolu olma baskıları ile karşı karşıya gelmekte ve bu etkenlere karşı yeni çözümler geliştirip, yeni yönetim teknikleri ile bu çözümleri hayata geçirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda, söz konusu sürecin havayolu taşımacılığında ve havayolu işletmelerinde yarattığı en önemli değişimler ise, maliyet politikalarının değişimi, işletmelerin toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemeleri, işletmelerin iş birliklerine gitmeleri ve işletmelerin düşük maliyetli havayolu kimliğine bürünmek istemeleri olarak karşımıza çıkmıştır. Havayolu işletmelerinde bilhassa Uçak Filo Sigorta Primleri işletme maliyetinin önemli bir unsuru olmaktadır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, görev tanımına göre belirlenen 500 konu ile ilgili havayolu çalışanından amaçsal örnekleme yolu ile seçilen en az 50 kişiye önceden yapılandırılarak anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan analizler, küresel havayolu ittifaklarının havayolu işletmeleri üzerinde yarattığı önemli değişimleri, yönetim yapılarını, stratejilerini, kurumsal itibarlarını, pazar paylarını, ürün ve/veya hizmetlere olan bakışlarını nasıl etkilediğini açıklamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe air transportation as one of the fastest growing sectors today, has taken its share from the globalization process which is a multi-dimensional concept, and has shown major changes in the time. Enterprises operating in the airline industry have also experienced those changes in the sector, faced with pressures from increasing competition, from demand to be more active abroad and becoming a global airline and they have tried to develop and implement new solutions for such problems with new management techniques. In this context, the most important effects of this globalization process on airline transportation and airline companies are; the change in costing/pricing policies, the adaptation of the total quality management philosophy in operations, the cooperation and marriages of the companies and the desire of the companies to become alow-cost airline. Aircraft Fleet Insurance Premiums is particularly an important element of the operational cost of the airline companies. In the application part of the study, a pre-structured questionnaire was applied to at least 50 people selected by purposive sampling among 500 airline employees related to the subject determined according to the job description. Analyzes made with the data obtained explain how the important changes created by global airline alliances on airline businesses affect their management structures, strategies, corporate reputation, market shares, and their view of products and / or services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBeykoz Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüreşelleşmeen_US
dc.subjectHavayolu İşletmelerien_US
dc.subjectKüresel Havayolu İttifaklarıen_US
dc.subjectUçak Sigortalarıen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectAirline Businessesen_US
dc.subjectGlobal Airline Alliancesen_US
dc.subjectAviation Insuranceen_US
dc.titleKüresel havayolu ittifaklarının havayolu işletmeleri üzerinde yarattığı değişim üzerine bir alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA field study on the change in airline companies and operations created by global airline alliancesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7408-2745en_US
dc.authorid0000-0002-8683-8925en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage273en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/2.249-273en_US
dc.institutionauthorEsin, Murat
dc.institutionauthorDüzgün, Murat
dc.identifier.trdizinid504952en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record