Show simple item record

dc.contributor.authorErgezen, Gizem
dc.contributor.authorŞahin, Mustafa
dc.contributor.authorAlgun, Zeliha Candan
dc.date.accessioned2023-03-24T06:48:04Z
dc.date.available2023-03-24T06:48:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationErgezen, G., Şahin, M. ve Algun, Z. C. (2021). Investigation of the relationship between temporomandibular disorder and postural analysis. Kocaeli Medical Journal, 10(2), 27-32. https://dx.doi.org/10.5505/KTD.2021.22043en_US
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/KTD.2021.22043
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10684
dc.description.abstractINTRODUCTION: Muscular and ligamentous structures connect the temporomandibular joint (TMJ) to the cervical region to form a functional unit. Changes in one of the two regions, either TMJ or cervical spine, may affect the other region due to changes in the muscle segment. Our aim is to evaluate and compare whether individuals with temporomandibular disorders differ from healthy individuals in the global postural alignment by objective evaluation method. METHODS: Group 1 (N=30) consist of mixed type temporomandibular disorder (TMD), Group 2 (N=30) consist of healthy temporomandibular joint, totally 60 individuals between the ages of 18-35 were included in this study. Posture Screen Mobile® (PSM) and New York Posture Scale (NYPS) were used for assessment of posture and Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) for diagnosis of TMD and healthy joints. DISCUSSION AND CONCLUSION: It may be beneficial to consider that some postural disorders can be caused by TMD or that TMD can lead to this posture. Being careful about postural alignment in these patients may be important in terms of multidisciplinary approach to TMD patients for proper treatment program and prevention of possible disorders.en_US
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Kas ve ligamentöz yapılar temporomandibular eklemi (TME) servikal bölgeye bağlayarak fonksiyonel bir birimoluşturur. İki bölgeden birinde, TME veya servikal omurgada meydana gelen değişiklikler, kas segmentindeki değişiklikler nedeniyle diğer bölgeyi etkileyebilir. Amacımız, temporomandibular bozukluğu olan bireylerin global postural dizilimde sağlıklı bireylerden bir farklılık gösterip göstermediğini objektif değerlendirme methodu ile değerlendirip karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Grup 1 (N = 30) mixed tip temporomandibular bozukluktan (TMD), Grup 2 (N = 30) sağlıklı temporomandibular eklemden oluşmakta olup, 18-35 yaşları arasında toplam 60 kişi çalışmaya alındı. Postürü değerlendirmek için PostureScreen Mobile® (PSM) ve New York Postür Skalası (NYPS), sağlıklı eklem ve temporomandibular disfonksiyon tanısı için ise Temporomandibular BozukluklardaAraştırma Teşhis Kriterleri (RDC / TMD) kullanıldı. BULGULAR: Sagital düzlemde diz translasyonu Grup 1’de daha yüksekti (p <0,05). Diğer bölgelerde anlamlı postüral farklılıklar bulunmadı (p≥0,05). NYPS toplam skorları Grup 1’de anlamlı olarak düşüktü (p <0,05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu postural bozuklukların TMD’den kaynaklanabileceğini veya TMD’nin bu duruşa yol açabileceğini düşünmek yararlı olabilir. Bu hastalarda postüral dizilim konusunda dikkatli olmak, uygun tedavi programı ve olası bozuklukların önlenmesi için TMD hastalarına multidisipliner yaklaşım açısından önemli olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCetus Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPostureen_US
dc.subjectPhysiotherapyen_US
dc.subjectTMDen_US
dc.subjectPostüren_US
dc.subjectFizyoterapien_US
dc.subjectTMDen_US
dc.titleInvestigation of the relationship between temporomandibular disorder and postural analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofKocaeli Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2851-9774en_US
dc.authorid0000-0002-5792-5755en_US
dc.authorid0000-0002-2476-6567en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/KTD.2021.22043en_US
dc.institutionauthorErgezen, Gizem
dc.institutionauthorŞahin, Mustafa
dc.institutionauthorAlgun, Zeliha Candan
dc.identifier.trdizinid471673en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record