Show simple item record

dc.contributor.authorTokmak, Mehmet
dc.contributor.authorAras, Adem Bozkurt
dc.contributor.authorAltıok, İnci Baltepe
dc.contributor.authorGüven, Mustafa
dc.contributor.authorÇoşar, Murat
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:07Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:07Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationTokmak, M., Aras, A. B., Altıok, İ. B., GÜven, M. ve Çoşar, M. (2015). Chronic spinal epidural hematoma in an adult. European Journal of General Medicine, 12(3), 267-270. https://dx.doi.org/10.15197/ejgm.01430en_US
dc.identifier.issn1304-3889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1066
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15197/ejgm.01430
dc.description.abstractSpinal epidural hematoma (SEH) causing neurological deficit is a rare clinical entity. It may have either traumatic origin or it may occur spontaneously. Majority of the reported cases of SEH had nontraumatic causes and most of them were in the acute stage. Early chronic traumatic SEH in an adult is very rare and its prompt diagnosis with magnetic resonance imaging (MRI) is crucial for the accurate management of the patient. Our case was 56 year-old man presented at our neurosurgery clinic with a complaint of progressive burning pain, weakness, paresthesia over the left leg and hypoesthesia over the pelvic region. In this report, we presented a postraumatic lumbar SEH which is a unique presentation of chronic traumatic SEH because of long time interval between the trauma and beginning of the symptoms.en_US
dc.description.abstractSpinal epidural hematomda( SEH) nörolojik defisit nadir görülen bir klinik tablodur. SEH travmatik veya spontan nedenlere bağlı oluşur. Literatürde SEH vakaları akut başlangıçlı ve çoğunda spontan olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir.Yetişkin hastalarda SEH nadir görülür. MRG hızlı tanısı konularak uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Bizim sunduğumuz olgu 56 yaşında erkeke hasta idi. Beyin cerrahi polikliniğimize ilerleyici yanma tarzında ağrı, pelvik bölgeden sol bacağa duğru uzanan duyu kaybı, yorgunluk ile başvurdu. Bu yazımızda travma ile semptomların ortaya çıkışı arasında uzun süre olan bir olgu sunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTıp Araştırmaları Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChronic Spinal Epidural Hematomaen_US
dc.subjectLumbaren_US
dc.subjectTraumaticen_US
dc.subjectKronik Spinal Epidural Hematomen_US
dc.subjectLomberen_US
dc.subjectTravmatiken_US
dc.titleChronic spinal epidural hematoma in an adulten_US
dc.title.alternativeBir erişkinde kronik spinal epidural hematomen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEuropean Journal of General Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15197/ejgm.01430en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record