Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Selami
dc.contributor.authorMahiroğulları, Mahir
dc.contributor.authorUz, Ömer
dc.contributor.authorErkul, Evren
dc.contributor.authorKeklikçi, Kenan
dc.contributor.authorRodop, Osman
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÇakmak, S., Mahiroğulları, M., Uz, Ö., Erkul, E., Keklikçi, K. ve Rodop, O. (2016). Do we know multifarious organ abnormalities of adults with Klippel-Feil syndrome? Gulhane Medical Journal, 58(1), 37-44. https://dx.doi.org/10.5455/gulhane.207263en_US
dc.identifier.issn1302-0471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1044
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5455/gulhane.207263
dc.description.abstractKlippel-Feil syndrome (KFS) is characterized by a classical triad (short neck, low posterior hair line, limitation of neck movements). Segmentation problems of cervical vertebra cause the main clinic in patients, and extraskeletal anomalies are also reported. The aim of this study is to review and emphasize common clinical findings of KFS patients. Between 2000 and 2011, 120 individuals with facial asymmetry and short neck were evaluated. Forty-two adult patients with KFS were included in this study. Patients were assessed for associated skeletal and extraskeletal pathologies. There were 41 male (98%) and 1 female (2%) individuals. Of forty-two patients, thirty-one (n=31; 74%) were classified as type I, nine (n=9; 21%) as type II, and two (n=2; 5%) as type III. Classical clinical triad was detected in all patients. Congenital scoliosis has been observed in all patients except one. Sprengel deformity was observed in 10 individuals (24%). Associated other system disorder ratios were 9.5% for urogenital problems, 23.8% for cardiovascular pathologies and 31% for audiological problems. Spinal and other multi-organ pathologies of patients with KFS may lead to serious problems which may eventually need medical treatment. Detailed assessment for possible systemic disorders and close follow-up may be helpful for KFS patients.en_US
dc.description.abstractKlippel-Feil Sendromu (KFS) klasik bir üçleme ile karakterizedir (kısa boyun, düşük arka saç çizgisi, boyun hareketlerinde kısıtlılık). Asıl klinik tabloya servikal vertebranın segmentasyon problemleri neden olurken, iskelet sistemi dışındaki anomaliler de bildirilmiştir. Bu çalışmada KFS’lu hastalarda yaygın görülen klinik bulguların gözden geçirilmesi ve vurgulanması amaçlanmıştır. 2000-2011 yılları arasında yüz asimetrisi olan ve kısa boyunlu 120 kişi değerlendirilmiştir. 42 KFS’lu erişkin bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar iskelet sistemi ve iskelet dışı patolojiler açısından incelenmiştir. Hastaların 41’i erkek (%98) ve biri kadındır (%2). 42 hastanın 31’i tip I (%74), 9’u tip II (%21) ve 2’si (%5) tip III olarak sınıflandırılmıştır. Klasik klinik üçlü bulgu hastaların hepsinde saptanmıştır. Biri hariç tüm hastalarda skolyoz saptanmışken, Sprengel deformitesi 10 hastada (%24) gözlenmiştir. Eşlik eden diğer organ patolojilerinin %9,5’i ürogenital sistem, %23,8’i kardiyovasküler sistem ve %31’i işitme patolojileri idi. KFS’lu hastalardaki omurga ve diğer organ patolojileri sonuçta tıbbi tedavi gerektiren ciddi sorunlara yol açabilir. KFS’lu hastalarda olası bir sistemik problemin saptanması amacıyla detaylı bir inceleme veya yakın klinik takip yararlı olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGulhane Medical School, University of Health Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAnomaliesen_US
dc.subjectCervical vertebraeen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.subjectCongenitalen_US
dc.subjectFusionen_US
dc.subjectKlippel-Feil syndromeen_US
dc.subjectMalformationsen_US
dc.subjectScoliosisen_US
dc.subjectKlippel-Feil Sendromuen_US
dc.subjectKonjenitalen_US
dc.subjectServikal Vertebraen_US
dc.subjectSkolyozen_US
dc.subjectAnomalileren_US
dc.subjectMalformasyonlaren_US
dc.subjectFüzyonen_US
dc.subjectSınıflamaen_US
dc.titleDo we know multifarious organ abnormalities of adults with Klippel-Feil syndrome?en_US
dc.title.alternativeKlippel Feil sendromlu erişkinlerdeki muhtelif organ anormalliklerinin farkında mıyız?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGulhane Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7794-9308en_US
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5455/gulhane.207263en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record