Show simple item record

dc.contributor.authorEge, Tolga
dc.contributor.authorKöse, Özkan
dc.contributor.authorDemiralp, Bahtiyar
dc.contributor.authorBek, Doğan
dc.contributor.authorSanal, Tuba
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationEge, T., Köse, Ö., Demiralp, B., Bek, D. ve Sanal, T. (2016). Eriskin kalça displazisinin değerlendirilmesinde normal radyolojik ölçüm değerleri; Anadolu toplumunda 1732 sağlikli kalçanin değerlendirilmesi. Gulhane Medical Journal, 58(3), 245-249. https://dx.doi.org/10.5455/Gülhane.172969en_US
dc.identifier.issn1302-0471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1043
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5455/Gülhane.172969
dc.description.abstractObjectives: The purpose of this study is to determine the normal values of radiographic measurements used for the assessment of hip joint, particularly focusing on the hip dysplasia, on healthy young adults in Anatolian population. Materials and methods: This prospective study consisted 866 subjects ( > 18 years of age) without clinical evidence of hip disorder who underwent anterior-posterior (AP) x-ray of pelvic region for routine screening in our institution. Acetabular angle of Sharp, center edge angle, ACM angle, acetabular index, and Reimer's migration index were measured. Normative data regarding radiographic parameters were presented for both gender and body side and statistical comparison was performed between gender and body sides. Results: CE angles (M: 30.3±3.4 vs F: 28.8±2.7) and ACM (M: 41.0±1.8 vs F: 40.5±1.8) angles were higher in male subjects; AI (M: 3.5±0.6 vs F: 3.8±0.9) and Sharp angle (M: 37.9±2.5 vs F: 38.5±2.1) was higher in female subjects. Reimer's migration index was similar between genders (M: 12.6±3.5 vs F: 13.0±3.6). All measured variables were statistically different between body sides, except AI in male subjects. Conclusion: We emphasize that normal limits of acetabular angles obtained from our own population should be used as reference values in various orthopedic operations regarding acetabular region.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, sağlıklı Anadolu insanında kalça ekleminin, özellikle de kalça displazinin değerlendirilmesi amacı ile normal radyolojik parametrelerinin saptanmasıdır. Hastalar ve metot: Prospektif olarak yapılan çalışmamıza, klinik olarak herhangi kalça rahatsızlığı bulunmayan ve merkezimizde rutin tarama amaçlı pelvik bölgeyi içeren, ön-arka direkt grafisi çekilmiş 866 erişkin hasta ( 18 yaşından büyük) dahil edilmiştir. Asetabular Sharp açısı, CE açısı, asetabular indeks (AI), ACM açısı ve Reimer’in migrasyon indeksi standart radyografiler üzerinden ölçüldü. Her iki cinsiyet ve her iki taraf kalça için ayrı olarak normal değerler saptanıp istatistiksel karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçlar: CE (E: 30.3±3.4 - K: 28.8±2.7) ve ACM açıları (E: 41.0±1.8 - K: 40.5±1.8) erkek hastalarda istatistiksel olarak yüksek iken; AI (E: 3.5±0.6 -K: 3.8±0.9) ve Sharp açıları (E: 37.9±2.5 -K: 38.5±2.1) bayanlarda daha fazla idi. Reimer’in migrasyon indeksi cinsiyetler arasında benzer değerlere sahipti (E: 12.6±3.5-K: 13.0±3.6). Erkek hastalardaki AI (asetabular indeks) açıları haricinde tüm parametreler her iki cinste de sağ ve sol kalça için farklı idi. Çıkarımlar: Asetabular bölgeyi içeren ortopedik cerrahi işlemlerde kendi toplumumuzdan elde edilmiş normal asetabular açı değerlerinin kullanılmasını vurgulamaktayız.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGulhane Medical School, University of Health Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcetebular Dysplasiaen_US
dc.subjectAcetebular Indexen_US
dc.subjectACM Angleen_US
dc.subjectCenter Edge Angleen_US
dc.subjectNormative Dataen_US
dc.subjectReimer's Migration Indexen_US
dc.subjectSharp Angleen_US
dc.subjectTurkish Populationen_US
dc.subjectAstebular Displazien_US
dc.subjectSharp Acısıen_US
dc.subjectAseyabular İndeksen_US
dc.subjectMerkez Kenar Acısıen_US
dc.subjectACM Acısıen_US
dc.subjectReimer’in Migrasyon İndeksien_US
dc.subjectTürk Popülasyonuen_US
dc.subjectNormal Dataen_US
dc.titleNormal values of radiographic measurements used for the assessment of adult hip dysplasia; analysis of 1732 healthy hips in Anatolian populationen_US
dc.title.alternativeErişkin kalça displazisinin değerlendirilmesinde normal radyolojik ölçüm değerleri; Anadolu toplumunda 1732 sağlıklı kalçanın değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGulhane Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5455/Gülhane.172969en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record