Show simple item record

dc.contributor.authorVerim, Ayşegül
dc.contributor.authorÇalım, Ömer Faruk
dc.contributor.authorDüzci Yüksel, Özge
dc.contributor.authorNaiboǧlu, Barış
dc.contributor.authorTepe Karaca, Çiǧdem
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:03Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationVerim, A., Çalım, Ö. F., Düzci Yüksel, Ö., Naiboǧlu, B. ve Tepe Karaca, Ç. (2014). Parotid gland mass as the presenting symptom of nasopharyngeal carcinoma. The Medical Bulletin of Haseki, 52(2), 130-132. https://dx.doi.org/10.4274/Haseki.1436en_US
dc.identifier.issn1302-0072
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1041
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/Haseki.1436
dc.description.abstractEven though metastatic tumors of the parotid gland are rarely seen, they are observed more frequently than other salivary gland metastatic masses. The reason why this gland is more frequently affected by metastatic tumors as compared to other salivary glands relies on the higher number of intraglandular and periglandular lymph nodes that the parotid gland contains. The incidence of metastatic parotid masses is relatively low compared to other head and neck neoplasms, consequently, few cases have been reported in the literature. Here, we present a patient referred to our clinic with parotid gland masses on both sides suggesting malignant neoplasm after fine needle aspiration biopsy of both sides. In this report, we aimed to draw attention to nasopharyngeal carcinoma metastasis in the differential diagnosis of parotid gland masses and to emphasize the importance of a careful endoscopic examination and magnetic resonance imaging before deciding on total parotidectomy.en_US
dc.description.abstractParotisin metastatik tümörleri nadir olarak görülmesine rağmendiğer tükürük bezlerinin metastatik kitlelerinden daha sık olarakizlenir. Bu bezin metastazdan diğer tükürük bezlerine göre daha sıketkilenmesinin nedeni içerisinde bulunan intraglandular lenf nodlarıve periglandüler nod sayısının daha fazla olmasındandır. Kliniğimizeyüzünün her iki yanında parotis kitlesi nedeni ile refere edilen veince iğne aspirasyon biopsilerinin sonucu maligniteyi düşündürenbulgular olarak rapor edilen bir hasta vesilesiyle total parotidektomikararı vermeden önce nazofarinks karsinom metastazını ekarteetmenin ve dikkatli bir endoskopik muayene ve manyetik rezonansgörüntülemenin önemini vurgulamak istedik.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenosen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetastasisen_US
dc.subjectNasopharyngeal carcinomaen_US
dc.subjectParotid glanden_US
dc.subjectMetastazen_US
dc.subjectNazofarenks Karsinomuen_US
dc.subjectParotisen_US
dc.titleParotid gland mass as the presenting symptom of nasopharyngeal carcinomaen_US
dc.title.alternativeParotis bezi kitlesi olarak semptom veren nazofarenks karsinomuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Medical Bulletin of Hasekien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0010-9028en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/Haseki.1436en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record