Show simple item record

dc.contributor.authorYayla, Atilla
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:01Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:01Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationYayla, A. (2016). On Turkey’s classical revolution of July 15. Bilig, 79, 159-172.en_US
dc.identifier.issn1301-0549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1032
dc.description.abstractThe British, American and French revolutions are called as classical revolutions. They carry three main components of revolutions: a period of time in which political changes occur expeditiously; an intensive competition and/or fight between different groups to monopolize political power; and relatively extensive public/popular participation during almost every phase of the ongoing political transformation process. The same goes for what the Turkish people commited on July 15. It is a big event that has the three components of revolutions. Turkey is now among the nations that have a saga to support freedom and democracy.en_US
dc.description.abstractİngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri klasik devrimler olarak adlandırılırlar. Devrimlerin üç temel öğesini barındırırlar: politik değişikliklerin süratle meydana geldiği zaman dilimi; politik gücü tekelleştirmek için farklı gruplar arasındaki yoğun rekabet ve/veya çatışma ve devam etmekte olan politik dönüşümün hemen hemen her safhasında nispeten geniş çaplı bir halk katılımı. Aynen 15 Temmuz’da Türk Milleti’nin yaptığı gibi. 15 Temmuz devrimlerin üç öğesini taşıyan oldukça önemli bir olaydır. Türkiye şu anda özgürlük ve demokrasiyi savunan destanlara sahip milletler arasındadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoupen_US
dc.subjectDemocracyen_US
dc.subjectPolitical Changeen_US
dc.subjectPolitical Systemen_US
dc.subjectRevolutionen_US
dc.subjectViolence and Revolutionen_US
dc.subjectDevrimen_US
dc.subjectPolitik Değişikliken_US
dc.subjectŞiddet ve Devrimen_US
dc.subjectDarbeen_US
dc.subjectPolitik Sistemen_US
dc.subjectDemokrasien_US
dc.titleOn Turkey’s classical revolution of July 15en_US
dc.title.alternative15 Temmuz Türkiye klasik devrimi üzerineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBiligen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8047-3128en_US
dc.identifier.volume79en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage172en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record