Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbüken, İlkşan
dc.contributor.authorAlgun, Zeliha Candan
dc.contributor.authorTekin, Nil
dc.contributor.authorİlçin, Nursen
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:01Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:01Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationDemirbüken, İ., Algun, Z. C., Tekin, N. ve İlçin, N. (2011). Investigation of motor strategies of sit to stand activity in elderly population. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 22(2), 86-92.en_US
dc.identifier.issn1300-8757
dc.identifier.issn2651-446X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1031
dc.description.abstractPurpose: The aim of the study was to identify the differences in motor strategies of elderly people compared to young people during sit to stand activity. Material and methods: Fifty-five healthy individuals who were over 75 years of age (35 females and 20 males) participated voluntarily. Age, gender, body weight, body height, body mass index and dominant lower extremity of participants were recorded. Sit to stand test was performed by using the Balance Master System. Weight transfer time, center of gravity sway velocity, rising to stand index, and weight bearing symmetry were measured. Results: Elderly people generated significantly lesser rising to stand index than young people (p<0.001). Elderly people in our study preferred to bear weight on their right leg when compared to the left leg 98.41% to 1.59%, respectively. Conclusion: Elderly people chose different motor strategies compared with younger adults in terms of rising to stand index and weight bearing symmetry. Further study including muscular activation and kinematic assessments is needed to investigate how these different motor strategies occurred during sit to stand activity of elderly people. Better understanding of sit to stand activity in elderly will provide developing better assessment methods and therapeutic interventions to improve sit to stand activity of elderly people.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı, yaşlı bireylerin oturmadan ayağa kalkma aktivitesindeki motor stratejilerinin genç bireylerden farkını incelemekti. Gereç ve yöntem: Yetmiş beş yaş üzeri 55 sağlıklı yaşlı birey (35 Kadın ve 20 Erkek) çalışmaya katıldı. Yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle indeksi ve dominant ekstremite bilgileri kaydedildi. Oturmadan ayağa kalkma testi Balance Master Sistemi ile değerlendirildi ve ağırlık aktarma süresi, ayağa kalkma indeksi, postural salınım derecesi, ağırlık taşıma simetrisi ölçüldü. Sonuçlar: Yaşlı ve genç bireylerin verileri karşılaştırıldığında yaşlı bireyler daha düşük ayağa kalkma indeksi gösterdiler (p<0.001). Çalışmamızdaki yaşlı bireyler sağ bacağa % 98.41 ve sol bacağa % 1.59 oranında ağırlık aktarmayı tercih ettiler. Tartışma: Yaşlı bireyler gençlere göre ayağa kalkma indeksi ve ağırlık aktarma simetrisi açısından farklı motor stratejiler seçtiler. Bu farklı stratejilerin nasıl oluştuğunu değerlendirmek için kas aktivasyonları ve kinematik değerlendirmeleri içeren ileri çalışmalar gereklidir. Yaşlılarda oturmadan ayağa kalkma aktivitesinin daha iyi anlaşılması ve değerlendirmesi, doğru terapatik yaklaşımların geliştirilmesi ve yaşlılarda oturmadan ayağa kalkma aktivitesinin iyileştirilebilmesi için önemlidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Fizyoterapistler Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectActivities of Daily Livingen_US
dc.subjectElderlyen_US
dc.subjectSit to Standen_US
dc.subjectWeight-Bearingen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectOturmadan Ayağa Kalkmaen_US
dc.subjectAğırlık Aktarmaen_US
dc.subjectGünlük Yaşam Aktivitelerien_US
dc.titleInvestigation of motor strategies of sit to stand activity in elderly populationen_US
dc.title.alternativeYaşlılarda oturmadan ayağa kalkma aktivitesinin motor stratejilerinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitationen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2476-6567en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record