Show simple item record

dc.contributor.authorHoruz, Rahim
dc.contributor.authorGöktaş, Cemal
dc.contributor.authorÇetinel, Ali Cihangir
dc.contributor.authorAkça, Oktay
dc.contributor.authorSelimoğlu, Ahmet
dc.contributor.authorAlbayrak, Selami
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:59Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:59Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationHoruz, R., Göktaş, C., Çetinel, A. C., Akça, O., Selimoğlu, A. ve Albayrak, S. (2013). The use of suprapubic cystoscopy in perineal urethroplasty. Turk Uroloji Dergisi, 39(4), 244-248. https://dx.doi.org/10.5152/tud.2013.061en_US
dc.identifier.issn1300-5804
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1021
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5152/tud.2013.061
dc.description.abstractObjective: Posterior urethral strictures are difficult cases to treat for urologists. Anastomotic open urethroplasty is the major surgical treatment option, and various modifications/manipulations to the procedure have been recommended in the literature. We aimed to assess the advantages of performing antegrade endoscopy through the suprapubic cystostomy tract during perineal urethroplasty. Material and methods: Thirty-six perineal urethroplasties combined with suprapubic cystoscopy were performed in 33 adult male patients between 2005 and 2011. Pre-and peri-operative records of the patients were evaluated, with a particular focus on suprapubic cystoscopy findings during urethroplasty. Results: The mean patient age was 41 years, and the mean lesion length was 2.6 cm (range 1-10 cm). Lesions were secondary to pelvic trauma in 21 patients, to a history of prostatic surgery in 8 patients, and to other miscellaneous causes in the 4 remaining patients. In 23 cases with normal bladder necks, the anastomosis was created under the guidance of antegrade cystoscopy with fluoroscopy. In 10 cases, stiff guide wires or paddles were used in addition to endoscopic light to identify the correct anastomosis site. In two procedures, fistula openings were identified during endoscopy, and fistula repair was performed along with anastomosis. In one case involving the longest lesion with involvement of the bladder neck, a combined perineal-transpubic urethroplasty was performed. The mean follow up duration was 19 (3-38) months. The overall success rate was 91%, and the re-operation rate was 9%. Conclusion: Suprapubic cystoscopy is an easy-to-perform adjunctive modality in perineal urethroplasty. This method provides the benefits of supplementary endoscopic findings and feasibility of certain maneuvers that facilitate debridement and anastomosis formation concurrent with perineal urethroplasty.en_US
dc.description.abstractAmaç: Posterior üretra darlıkları ürologlar için tedavisi zor olgular arasında yer almaktadır. Cerrahi tedavide temel seçenek olan anastomotik açık uretroplasti için literatürde çeşitli manuplasyonlar ve modifikasyonlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada perineal uretroplasti sırasında suprapubik sistostomi traktından uygulanan antegrad endoskopinin avantajlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntemler: 2005-2011 yılları arasında toplam 36 seans suprapubik sistoskopi yardımlı perineal uretroplasti operasyonu uygulanan 33 yetişkin erkek hastanın, özellikle uretroplasti sırasındaki sistoskopik bulgular başta olmak üzere, operatif verileri incelendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41 yıl ve lezyon uzunluğu 2,6 (1-10) cm idi. Etyolojik faktör olarak 21 hastada travma, 8 hastada prostat cerrahisi, ve 4 hastada diğer nedenler saptandı. Yirmi üç olguda mesane boynu normaldi ve antegrad sistoskopun ışığı kılavuzluğunda anastomoz gerçekleştirildi. On olguda doğru anastomoz hattını saptamak için, ilaveten, sert kılavuz tellerden ve iğnelerden yararlanıldı. İki olguda endoskopi sırasında fistül saptandı ve anastomoza ilave olarak fistül onarımı uygulandı. Mesane boynunu da kapsayacak şekilde, en uzun darlığa sahip olan 1 olguda combine perineal-transpubik onarım uygulandı. Hastaların ortalama takip süresi 19 (3-38) ay idi. Genel başarı oranı %91 ve re-operasyon oranı %9 idi. Sonuç: Suprapubik sistoskopi perineal uretroplasti sırasında yararlanılabilecek kolaylıkla uygulanabilen bir yardımcı yöntemdir. Bu yöntem perineal uretroplasti sırasında debridman ve anastomoz safhalarını kolaylaştıracak destekleyici endoskopik bulgular sağlaması ve çeşitli manevralara imkan tanıması açısından avantaj sağlar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnastomosisen_US
dc.subjectCystoscopyen_US
dc.subjectPerineumen_US
dc.subjectSuprapubicen_US
dc.subjectUrethral Strictureen_US
dc.subjectAnastomozen_US
dc.subjectPerinealen_US
dc.subjectSistoskopien_US
dc.subjectSuprapubiken_US
dc.subjectUretra Darlığıen_US
dc.titleThe use of suprapubic cystoscopy in perineal urethroplastyen_US
dc.title.alternativePerineal üretroplastide suprapubik sistoskopi kullanımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Urologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8014-2321en_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5152/tud.2013.061en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record