Show simple item record

dc.contributor.authorBekereci̇ Şahin, Melike
dc.contributor.authorSavaş, Perihan
dc.date.accessioned2022-12-12T09:57:30Z
dc.date.available2022-12-12T09:57:30Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBekereci̇ Şahin, M. ve Savaş, P. (2022). Professional identity trajectories of rural EFL teachers and their developmental needs. Novitas-ROYAL, 16(2), 93-112.en_US
dc.identifier.issn1307-4733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10110
dc.description.abstractThis paper presents a qualitative multiple case study on the professional identity development of English as a Foreign Language (EFL) teachers working at rural schools. The participants of the study as individual cases were five middle school teachers from four different geographical regions of Turkey. The research foci of the study were: (1) understanding the professional identity development experiences of rural EFL teachers, (2) examining the influence of teaching context on the professional identities of rural EFL teachers, and (3) identifying the needs of rural EFL teachers. The data collection tools were field visits, metaphor elicitation tasks, and semi-structured interviews. The findings of the study revealed the challenges of teaching English in a rural school, the training needs of rural EFL teachers, and the impact of teaching contexts on the practices of rural teachers. The findings of the study can be used to design preparation courses for pre-service EFL teachers and to plan professional development activities for rural EFL teachers.en_US
dc.description.abstractBu nitel durum çalışması, Türkiye’ deki kırsal devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki kimlik oluşum süreçlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcıları, Türkiye’nin dört coğrafi bölgesindeki beş farklı kırsal okulda ortaokul seviyesinde çalışan beş İngilizce öğretmenidir. Çalışmanın temel araştırma odakları şunlardır: (1) Kırsal okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin meslek kimliği oluşum deneyimlerini anlamak, (2) öğretim bağlamının kırsal okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin meslek kimliği oluşum sürecine olan etkisini incelemek ve (3) katılımcıların mesleki gelişimleri için ihtiyaç duydukları hizmet öncesi hazırlık derslerini ve hizmet içi eğitim programlarını belirlemek. Veri toplama araçları, saha gözlemleri, metafor çıkarım etkinliği ve yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerden oluşmaktadır. Veri analizi prosedürleri, verinin kelimesi kelimesine çözümlenmesi, kodlama ve sınıflandırma aşamalarını içermektedir. Çalışmanın sonuçları, kırsal okullarda İngilizce öğretimi ile ilgili zorluklara dair bilgiler sağlayarak, İngilizce öğretmenlerinin kırsal okullarda mesleki gelişimlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları hazırlık ve destek süreçlerine yönelik bulgular ortaya koymuştur. Ayrıca, öğretim bağlamının, kırsal öğretmenlerin öğretim pratikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, İngilizce öğretmenlerinin kırsal okullarda İngilizce öğretimi ve mesleki gelişim süreçleri için ihtiyaç duydukları hizmet öncesi hazırlık ve hizmet-içi eğitimleri tasarlamak ve planlamak için kullanılabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherChildren Research Centeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProfessional Developmenten_US
dc.subjectRural English Language Teachersen_US
dc.subjectRural Teacher Identityen_US
dc.subjectTeacher Professional Identityen_US
dc.subjectKırsal Öğretmen Kimliğien_US
dc.subjectKırsal İngilizce Öğretmenlerien_US
dc.subjectÖğretmen Meslek Kimliğien_US
dc.subjectMesleki Gelişimen_US
dc.titleProfessional identity trajectories of rural EFL teachers and their developmental needsen_US
dc.title.alternativeKöy okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki kimlik yörüngeleri ve gelişim ihtiyaçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofNovitas-ROYALen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimien_US
dc.authorid0000-0003-3803-4399en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBekereci̇ Şahin, Melike
dc.identifier.scopus2-s2.0-85142930229en_US
dc.identifier.trdizinid1165112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record