Show simple item record

dc.contributor.authorEsin, Kübra
dc.contributor.authorDurmaz, Özlem
dc.contributor.authorGökçay, Emine Gülbin
dc.contributor.authorGaripağaoğlu, Muazzez
dc.contributor.authorYiğit, Pakize
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationEsin, K., Durmaz, Ö., Gökçay, E. G., Garipağaoğlu, M. ve Yiğit, P. (2016). Anne sütü ile beslenen 0-6 aylik bebeklerin dışkılama özellikleri. Türkiye Klinikleri Pediatri, 25(1), 14-22. https://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-47270en_US
dc.identifier.issn1300-0381
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1002
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-47270
dc.description.abstractAmaç: Yaşamın ilk altı ayında anne sütü ile beslenen bebeklerde dışkılama özellikleri değişebilmektedir. Normal dışkılama özelliklerinin bilinmesi, normal ve anormal dışkılama arasındaki farkın ayırt edilerek gereksiz tetkik ve tedavi maliyetini azaltmasının yanı sıra ailelerin önemli boyutlara ulaşabilen kaygılarının giderilmesine de yardımcı olacaktır. Bu çalışma; anne sütü ile beslenen 0-6 aylık bebeklerin dışkılama özellikleri ve bunu etkileyen faktörleri araştırma amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının, Sosyal Pediatri Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde Haziran 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında 0-6 aylık 100 bebek ile yürütülmüştür. Ailelerin polikliniğe geldikleri gün yapılandırılmış anket formları doldurulup, bebeklerin antropometrik ölçümleri kaydedilmiştir. Bebeklerin son 24 saat içinde yaptıklar dışkılar alınmıştır. Dışkılar renk, kıvam, pH ve steatokrit açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizi SPSS 15.0 ve SigmaStat 3.5 paket programında yapılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Bebeklerin %74’ü her gün dışkılıyordu. Ay artışıyla beraber bebeklerin dışkılama sıklığı belirgin azalma göstermekteydi ve daha sık emen bebekler daha fazla sayıda dışkılamakta idi. Sadece anne sütü ile beslenen bebekler, anne sütü ile beraber ek besin/mama alan bebeklere göre daha sık dışkılamakta idi. Sonuç: Sonuç olarak; yaş ve beslenme özelliklerine göre 0-6 aylık bebeklerin dışkılama özelliklerinin farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective: Normal defecation pattern is one of the health indicators for children. Stool number and patterns in children can show differences depending on factors such as age and feeding type. To know normal defecation patterns prevents unnecessary treatment via distinguishing normal defecation from abnormal and reduces health costs via informing parents who have serious concerns about this issue. The aim of this study was to investigate the effect of breast feeding on defecation pattern of 0-6 months-old breast-fed infants. Material and Methods: The study was carried out at Well Child Clinic of the Istanbul Medical School in Istanbul University, between June 2010 and January 2011 and included 100 infants aged 0-6 months. A structured questionnaire was filled on the day when families arrived at the Well Child Clinic and infants' anthropometric measurements were recorded. Stools that infants passed in the last 24 hours were collected and analyzed in the laboratory. Color, consistency, pH and steatocrit of stools were evaluated. Data analyses were performed in SPSS 15.0 and SigmaStat 3.5 programs. Significance level was accepted as p>0.05 in statistical comparisons. Results: Seventy four percent of infants defecated daily. Stool frequency of infants decreased with age and infants breastfed in frequent intervals defecated more frequently (p>0.05). Exclusively breast-fed infants had more frequent defecation than the ones receiving complementary foods/formula in addition to breast milk. Conclusion: In conclusion, our results led us to think that defecation and growth patterns of infants aged 0-6 months show diversity according to the age and feeding characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmzirmeen_US
dc.subjectDışkılamaen_US
dc.subjectBebeken_US
dc.subjectBreast Feedingen_US
dc.subjectDefecationen_US
dc.subjectInfanten_US
dc.titleAnne sütü ile beslenen 0-6 aylik bebeklerin dışkılama özelliklerien_US
dc.title.alternativeDefecation patterns of 0-6 months-old breast-fed infantsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Pediatrien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2172-1467en_US
dc.authorid0000-0002-5919-1986en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/pediatr.2015-47270en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record