Show simple item record

dc.contributor.authorBalevi, Ali
dc.contributor.authorBalevi, Şükrü
dc.contributor.authorTol, Hüseyin
dc.contributor.authorToy, Hatice
dc.contributor.authorErdoğan Çakır, Aslı
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:56Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationBalevi, A., Balevi, Ş., Tol, H., Toy, H. ve Erdoğan Çakır, A. (2015). Vulvar crohn hastalığı: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji, 25(2), 71-75. https://dx.doi.org/10.5336/dermato.2014-43005en_US
dc.identifier.issn1300-0330
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1001
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/dermato.2014-43005
dc.description.abstractCrohn hastalığı (CH), genellikle barsak dışı bulguları olabilen ve gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü etkileyen, kronik seyirli inflamatuar granülomatöz bir hastalıktır. CH’nin eritema nodozum ve piyoderma gangrenozum gibi barsak dışı tutulumları iyi bilinmektedir. CH; fistül veya apselerle birlikte barsak inflamasyonunun semptom ve bulgularını verebileceği gibi, etkilenen barsak bölgesinden tamamen bağımsız bir alanda da semptom ve bulgular verebilir. Son bahsedilen form “Metastatik CH” olarak adlandırılmaktadır. Vulvar CH’nin tanısı, özellikle klasik barsak semptom ve bulgularının olmadığı durumlarda oldukça zordur. Bu çalışmada, genital şişlik ve akıntı şikâyetleriyle gelen, inflamatuar barsak hastalığı öyküsü ve barsak şikâyeti olmayan, iki olgu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractCrohn's disease (CD) is a chronic inflammatory granulomatous disorder that may affect any part of the gastrointestinal tract and is often associated with extra intestinal manifestations. Extraintestinal manifestations of Crohn's disease such as erythema nodosum and pyoderma gangrenosum are well recognized. It can also present with signs and symptoms of bowel inflammation with or without the presence of fistulas/abscesses, or as a distant lesion independent from the affected bowel. The latter form is named as "Metastatic CD". The diagnosis of vulvar CD is challenging, especially in the absence of classical intestinal symptoms. Here we report two cases who presented with genital swelling and discharge and without history of inflammatory intestinal disease and intestinal complaints.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCrohn Hastalığıen_US
dc.subjectVulviten_US
dc.subjectDeri Bulgularıen_US
dc.subjectCrohn Diseaseen_US
dc.subjectVulvitisen_US
dc.subjectSkin Manifestationsen_US
dc.titleVulvar crohn hastalığı: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesien_US
dc.title.alternativeVulvar Crohn disease: Two case reports and review of the literatureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Dermatolojien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-5057-0405en_US
dc.authorid0000-0003-0128-6947en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/dermato.2014-43005en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record