Now showing items 1-1 of 1

    • İcra ve İflas Hukukunda ihalenin feshi sebepleri 

      Yeşiltepe, Ali Özgür (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi üzerine, alacaklı borçlu aleyhine icra takibi başlatır ve mallarına haciz koyar. Alacaklı, alacağını bu malların açık artırma yoluyla satışından gelecek para ile tahsil eder. İhalenin ...