Now showing items 1-12 of 12

  • Akademide grup düşün çoklukçu bölüm siyaseti ve profesyonel piramit 

   Amerikan futbolunda farklı takımların taraftarları kurallarla, hakemlikle ve performans değerlendirmeyle ilgili genel meselelerde anlaşabilirler, çünkü bu tür meseleler herhangi bir özgül takıma destekten tefrik edilebilirdir. ...
  • Benjamin Constant: Özgürlük ve toplumsal sistem 

   Bodur, Kenan (İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   On sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başında Fransa'da yaşanan tüm siyasi çalkantılara şahit olan Benjamin Constant (1767 -1830), İsviçre kökenli Fransız bir filozoftur. Gazeteci ve aktif politikacı ...
  • Hayek ve Rawls'un adalet teorileri: Bir karşılaştırma 

   Argüt, Kaanhan (İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Siyaset teorisinde adalet kavramının tanımına dair geniş bir fikir birliği henüz oluşmamıştır. Adaleti doğru anlamak, özgürlükleri koruyarak kaynakların dağılımını verimli ve hakkaniyetli yapmak için adalet teorilerinin ...
  • Hayek'in sosyal adalet eleştirisi 

   Yaşar, Nimetullah (İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   İnsanlık varoluşundan beri adil bir birlikte yaşam sürdürmenin peşinde olmuş ve hakkaniyet çerçevesinde yaşamayı arzu etmiştir. Dolayısıyla en eski çağlardan beri adalet kavramının tanımı ve adil bir sistemin tesisi üzerine ...
  • Hayek'in sosyalizm eleştirisi 

   Akman, Tuğba (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu tez çalışması, Friedrich August von Hayek'in, sosyalizmi eleştirmesiyle ilgilidir. Hayek, savunduğu ve desteklediği liberal düşünceye yaptığı katkıların yanında sosyalizme karşı eleştirileriyle de ün salmıştır. Bu ...
  • İlliberal liberteryenler: Neden liberteryenizm liberal bir görüş değildir ve bu iyi bir şeydir; Samuel Freeman’e cevap 

   Yayla, Atilla; Block, Walter (Liberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2021)
   Samuel Freeman’in liberal düşünce dünyasında epeyce ilgi çeken yazısını daha önce çevirmiş ve Liberal Düşünce Dergisi’nde (2011’de) yayınlamıştım: “İlliberal Lİberteryenler: Liberteryenizm Niçin Liberal Bir görüş ...
  • July 15: The glorious resistance of Turkish democracy 

   Yayla, Atilla (SETA Foundatıon, 2016)
   On 15 July 2016, Turkey experienced a milestone in its political history. An entity, judicially and officially recognized as the Gulenist Terror Organization (FETO), operating through a group of its disciples nested in the ...
  • Liberteryen teoride özgürlüğün ve siyasetin sınırları 

   Taner, Ahmet; Yayla, Atilla (Liberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2018)
   Liberteryenizm, liberalizmi rasyonalist–objektif bir etik temelde yeniden tanımlamayı amaçlayan bir teoridir. Liberteryenler,“öz sahiplik” ve “saldırmazlık aksiyomu” kavramlarıyla bireye mutlak ve sınırsız bir özgürlük ...
  • On Turkey’s classical revolution of July 15 

   Yayla, Atilla (Ahmet Yesevi University, 2016)
   The British, American and French revolutions are called as classical revolutions. They carry three main components of revolutions: a period of time in which political changes occur expeditiously; an intensive competition ...
  • Toplumsal düzenin aracı olarak yargı 

   Yayla, Atilla (2019)
   Her insanın toplumda başka beşerî kurumlar yanında hukuku da ilgilendiren bir sos- yal yeri ve sosyal rolü vardır. Toplumsal düzen insanların beka mücadelesinin ana aracıdır. Genel olarak insanın beka mücadelesi özel olarak ...
  • Totaliterizm ve dezenformasyon 

   Yayla, Atilla (Liberte Yayınları, 2020)
   Bilgi, devlet-vatandaş ilişkisinde önemli unsurlardan biridir. Bu ilişkide devlet bilginin hem toplayıcısı, hem üreticisi, hem de dağıtıcısı konumundadır. Bu durum devlet kaynaklı bilgilerde şeffaflık ve doğruluğu halk ...
  • Türkiye'de siyaset ve kültürel iktidar: Tiyatro sektörü 

   Aydın, Hacer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu tez çalışması, Türkiye özelinde, merkezi ulus devletlerde, modernleşme projeleri kapsamında, bir ulus kimlik yaratabilmek için düzenlenmiş bir dizi faaliyetten biri olan sanatın ve onun özelinde tiyatronun, iktidar ve ...