Now showing items 1-1 of 1

    • Kamulaştırma bedelinin tespiti 

      Yılmaz, Muhammed Furkan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Anayasa'nın 46. Maddesinde düzenlenmiş bulunan kamulaştırma, devlet veya kamu tüzelkişilerin, özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza kamu yararına matuf el koyması olarak ifade edilmektedir. Kamulaştırma işleminin, ...