Now showing items 1-1 of 1

    • Tıpta uzmanlık öğrencilerinin hukuki sorumlulukları 

      Uzun Dırvar, Sevda (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sadece tabipler genel olarak hastaları muayene ve tedavi hakkını haiz bulunmaktadır. Tabiplerin kişiye müdahalesini hukuka uygun kılan sebepler, ...