Now showing items 1-1 of 1

    • Obezitede IL-33 oksidatif stres ilişkisinin araştırılması 

      Tekin, Maide Hacer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
      Bu çalışmanın amacı obez bireylerin IL-33 düzeyleri ile oksidatif stres ilişkisini araştırmaktır. Çalışmamız Medipol Üniversitesi Mega Medipol Hastanesi Laboratuvarında 61 obez hasta ve 24 sağlıklı kontrol olmak üzere ...