Now showing items 1-1 of 1

    • Primipar ve multipar gebelerde ikinci trimester stres düzeyleri 

      Taşlar, Nükte (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte; kesitsel olarak Primipar ve Multipar gebelerdeki ikinci trimester stres düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 15 Mart – 15 Haziran 2019 ...