Now showing items 1-1 of 1

    • Ameliyathane hemşirelerinin hasta güvenliğine ilişkin tutumları 

      Türk, Senem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Çalışma; ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı ve gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini, Edirne ilinde ameliyathane bölümünde ...