Now showing items 1-5 of 5

  • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ışığında makul tutukluluk süresi 

   Horzum, Selçuk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tutuklama belirli koşullar altında ve 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 ve devamı maddelerinde ele alınan sıkı şekil şartlarına bağlanmış, geçici olarak uygulanması gereken bir tedbir niteliğindedir. Tutuklama ...
  • Danıştay kararları ışığında idari işlemin yetki unsuru 

   Ortak, Yücel (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İdarenin, kamu hizmetlerine yönelik ve kamu gücüne dayalı olarak, yeni bir hukuki durum yaratması, mevcut hukuki durumu değiştirmesi ya da ortadan kaldırması şeklinde tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirmiş olduğu ...
  • İdari işlemin kaldırılması ve geri alınması 

   Yumuşak, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İdari makamlar, "idari işlemler" yoluyla irade açıklaması yapmaktadır. İdari işlemin, idari makamlar tarafından sona erdirilmesi yine idari işlemler yoluyla olmaktadır. Bu yetki, "İdari İşlemin kaldırılması" ve "İdari ...
  • İktidar ve yargı ilişkileri sorunu 

   Korkut, Yakup Levent; Kaya, Semih Batur (Türkiye Barolar Birliği, 2018)
   İktidar bulunduğu ortamda hacim genişletmeye eğilim gösterir. Bu yönüyle iktidar hak ve özgürlükler üzerinde potansiyel bir tehlike gösterir. Dolayısıyla iktidar ve yargı ilişkileri insan hak ve özgürlükleri için hayati ...
  • Türk Ceza Hukuku'nda işkence suçu 

   Akkuzu, Nafiz (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İşkence, geçmişten günümüze kadar uygulanan en utanç verici insan hakları ihlallerinin başında gelmektedir. İşkenceyi kısaca tanımlayacak olursak; bir kişiye karşı maddi ve manevi olarak acı ve ızdırap veren eylemlerde ...