Now showing items 1-1 of 1

    • Nöroborrelyoz 

      Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi’nin etken olduğu, artropod aracılı bir hastalık olup, multisistemik tutulum gösteren klinik bulguları ile tüberküloz, bruselloz, sifiliz gibi ‘büyük taklitçi’ enfeksiyon hastalıkları ...