Now showing items 1-1 of 1

    • Faiz kavramı ve ticari işlerde faiz 

      Kaymaz, Mehmet Devran (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından olan ticari işlerde faiz konusu, ticari hayatın bir gereği olarak adi işlerden farklı düzenlemeler gerektirmektedir. Bunun bir sonucu olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ticari ...