Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Hukukunda yoksulluk nafakası 

      Kartal, Nagihan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Türk Hukukunda evlilik birliğinin getirdiği yükümlülüklerden biri de eşler arasındaki nafaka yükümlülüğüdür. Kanun koyucu ahlaki ve sosyal düşüncelerin etkisiyle Türk Medeni Kanunun 175. maddesinde düzenlediği yoksulluk ...